KOndoMEDIE

Tištěné noviny 10/2017 | 7. 7. 2017 | Kultura

divadlo

Dům kultury Střelnice Rumburk uvedl v úterý 25. 4. v rámci předplatného hru s originálním názvem KOndoMEDIE. Jedná se o francouzskou komedii na téma „vztahu“ sexuálně orientované většiny k menšině, náhledu na ní a obav z celospolečenských předsudků. Hra vznikla jako adaptace díla slavného francouzského divadelníka a scénáristy Francise Vebera. V hlavních rolích jste mohli vidět Jaromíra Noska a Mášu Málkovou.

red, Foto: Jiří Laštůvka

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2017/07/07/kondomedie/