Pokud zvažujete, před kým vyslovit manželský slib, přijďte na rumburskou radnici

Tištěné noviny 04/2015 | 23. 3. 2015 | Zprávy a publicistika

prstýnky

Když už se dva lidé rozhodnou uzavřít sňatek, zásadní věcí v každém případě je, kdo je oddá. Samozřejmě záleží, jestli dotyční chtějí sňatek církevní či občanský. V případě církevní svatby může sezdat kněz, popřípadě osoba oprávněná církví nebo náboženskou společností. Co se týká občanských sňatků, oddávat může starosta, místostarostové nebo pověřený člen zastupitelstva.

V Rumburku to jsou konkrétně Jaroslav Sykáček, Jiří Pimpara, Alois Kittl, Ladislav Pokorný, Dalibor Dvořák, Anna Zibnerová, Romana Bušková a Radek Andrš. Možnost oddávat však mají všichni členové Zastupitelstva města Rumburk, Rada města nehodlá bránit žádnému ze zastupitelů, aby oddával, bude-li mít k tomu chuť. Tím pádem je možné, že se seznam oddávajících brzy rozroste o další jména. Je to bezesporu nová zkušenost, která může život jen zpříjemnit.

jap

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2015/03/23/pokud-zvazujete-pred-kym-vyslovit-manzelsky-slib-prijdte-na-rumburskou-radnici/