Střípky z rumburské kroniky

Tištěné noviny 17/2012 | 4. 10. 2012 | Kultura

Již nyní se chystá Rumburk na velkolepé oslavy 50. narozenin Rumburského komorního orchestru, které vyvrcholí v březnu příštího roku. Ale je dobré si připomenout, že i v dobách dřívějších toto město žilo hudbou, a to velmi intenzivně.

Poohlédněme se za hudební minulostí Rumburku a udělejme si dnes vycházku až do roku 1937.

V sobotu 6. listopadu tohoto roku uspořádala ve prospěch vánoční nadílky pro chudé školáky obou národností vojenská kapela 42. pěšího pluku z Rumburku benefiční koncert. Odpoledne vojáci vyhrávali na Střelnici a v neděli ráno na náměstí. Bohužel, jak velký obnos se podařilo ve prospěch chudých dětí vybrat, o tom kronika nehovoří.

10. listopadu se konal v rumburském Elisiu velký koncert v podání místního orchestru. Na pořadu byly melodie z oper Wagnerových, Leoncavallových, Pucciniho a dalších. Ve druhé části vystoupení zahrál orchestr díla místních skladatelů, například »Idylický valčík« Jana Schnellera z Horního Jindřichova a »Koncertní valčík« řídícího učitele Hermana Waurische.

14. listopadu byl uspořádán ve jménu Národního shromáždění letců sváteční koncert s agitačním názvem »Tisíce nových pilotů pro republiku!« Konal se v neděli dopoledne v kinu Marx (jak uvedl tehdejší deník Abvehr – neboli Obrana, z roku 1937).

Zajímá vás, kde v Rumburku bylo Elisium a co to bylo? Byl to pěkný útulný sál u hotelu na rohu Lužického náměstí, kde je dnes Komerční banka.

Tento koncert se 9. prosince v Elisiu opakoval znovu, ale s jiným, poněkud poetičtějším názvem – Hudební večer. Skladby světových skladatelů bravurně zahrála Hudba okresního svazku. Pozadu nezůstal ani sbor Cecillia, který zpíval v kostele a v malém sále Národního spolkového domu.

-zíb-

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2012/10/04/stripky-z-rumburske-kroniky-3/