Nezaměstnanost na Děčínsku překročila patnáctiprocentní hranici

Tištěné noviny 06/2012 | 18. 4. 2012 | Zprávy a publicistika

K 29. 2. 2012 bylo v okrese Děčín evidováno 10302 uchazečů o zaměstnání, což je o 211 osob více než ke konci předchozího měsíce, ale o 529 méně než v únoru 2011. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání vzrostl na 9974. Míra registrované nezaměstnanosti činila v únoru 15,07 % a ve srovnání s předchozím měsícem se zvýšila o 0,30 %. Meziročně došlo k jejímu poklesu o 0,78 %.

Do evidence ÚP se v únoru přihlásilo 810 uchazečů a vyřazeno jich bylo 599, z nichž 382 ověřeně nastoupilo do zaměstnání. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 5420 mužů a 4882 žen. Mezi nezaměstnanými je i 431 absolventů škol, 135 mladistvých a 1300 osob se zdravotním postižením.

Rekvalifikace skýtají naději
V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo v únoru podpořeno 525 osob, z toho 285 prostřednictvím chráněných pracovních dílen a míst, dalších 86 v rámci výkonu samostatně výdělečné činnosti a 84 uchazečů bylo umístěno na veřejně prospěšné práce financované z veřejného rozpočtu i evropských fondů. Rekvalifikačních kurzů organizovaných úřadem práce se v únoru aktivně zúčastnilo 26 uchazečů o zaměstnání, z toho tři v rámci zvolené rekvalifikace.

Roste počet pracovních míst
Úřad práce evidoval k 29. 2. v okrese Děčín celkem 297 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo ke konci měsíce 35 uchazečů o zaměstnání. Mezi nejžádanější profese patří číšníci/servírky, svářeči a zámečníci, elektrikáři, elektromechanici, tkadleny a šičky, kuchaři atd.       

-g-

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2012/04/18/nezamestnanost-na-decinsku-prekrocila-patnactiprocentni-hranici/