Lípy Anežky České pokvetou na jaře i na Šluknovsku

Tištěné noviny 21/2011 | 15. 11. 2011 | Zprávy a publicistika

Krásná Lípa, Mikulášovice • Vysazením lípy srdčité se města Krásná Lípa a Mikulášovice připojila k celorepublikovému projektu České rady dětí a mládeže »Stromy Anežky České«. Jeden exemplář lípy byl vysazen na krásnolipském sídlišti, další dvě lípy byly vysazeny na významných místech v Mikulášovicích.

Do výsadby lip Anežky České v Mikulášovicích se zapojili i ti nejmenší. Foto: tom

U tohoto slavnostního aktu nechyběly významné osobnosti obou měst, v Mikulášovicích strom pomáhala zasadit i starostka Miluše Trojanová a ředitel OPS České Švýcarsko Filip Brodský. Slavnostní řeč přednesl farář Pater Jacek Kotisz, v Krásné Lípě správce krásnolipské farnosti Antonín Sedlák.

Ruku k dílu při sázení stromků přiložili společně zástupci veřejnosti, Klubu českých turistů, ČSOP Tilia Krásná Lípa, ATOM Zelenáči.

U zasazeného stromu je také tabule s informacemi o projektu, o Anežce České, partnerech projektu i o sdružení, které strom vysadilo. Souřadnice nově vysazených stromů budou zaznamenány do interaktivní mapy Kamchodit.cz, která nabízí více než 2500 umístění kluboven, DDM, veřejných hřišť a dalších míst pro trávení volného času. Na mapě nyní vzniknou i nové symboly, které se mohou stát poutními místy připomínající odkaz Anežky České, která hrála významnou roli v historii našeho státu a prostřednictvím tohoto projektu budou její činy připomenuty.

sp, tom

Do výsadby lip Anežky České v Mikulášovicích se zapojili i ti nejmenší. Foto: tom

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2011/11/15/lipy-anezky-ceske-pokvetou-na-jare-i-na-sluknovsku/