Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Úředníci kontrolovali bary, herny, zastavárny

Rumburk • Dva nezletilci a dva mladiství pod vlivem alkoholu a čtrnáct osob zneužívajících sociální dávky hraním automatů a popíjením alkoholu v restauracích, to byl výsledek rozsáhlé kontroly pracovníků odboru sociálních věcí a živnostenského úřadu Městského úřadu Rumburk. Tyto akce jsou v Rumburku poměrně časté, páteční zátah byl však výjimečný svým rozsahem co do počtu prověřených osob a zařízení, i co do délky jeho trvání.

Páteční akce (30. 9.) byla do poslední chvíle utajovaná a byla zahájena v jeden okamžik na několika místech, aby se majitelé a provozovatelé kontrolovaných zařízení nemohli navzájem varovat a práci rumburských úředníků znemožnit. Kontroly pak proběhly v několika vlnách od večerních až do pozdních nočních hodin.

Do terénu současně vyrazilo třináct úřednic ze sociálního odboru a dvě ze živnostenského úřadu, jednadvacet policistů z rumburského obvodního policejního oddělení a ze Speciální pořádkové jednotky Brno a šest městských strážníků.

Prověřili patnáct heren v Rumburku a tři v Jiříkově, přes dvě desítky restauračních zařízení a nočních barů v obou městech, dvě rumburské zastavárny a více než sto padesát osob.

Čtrnáct zneuživatelů sociálních dávek, kteří uvízli v sítích kontrolorů, se nyní bude ze svých přestupků zpovídat. Podle vedoucí OSVZ Denisy Svobodové zákon neumožňuje tento typ dávek provinilcům odebrat za trest, ale je možné vyplácet jim je jinou formou, například poukázkami či každodenní výplatou. O tom, jaký způsob výplaty sociální pracovníci zvolí, se rozhodne v nejbližších dnech.

Dvě sedmnáctileté a dvě dvanáctileté děti, které byly přistiženy pod vlivem alkoholu, se setkají se sociálními pracovnicemi znovu, tentokrát v doprovodu rodičů. Ty navíc čeká jednání u přestupkové komise a finanční postih.

Zásadní nesrovnalosti našly pracovnice živnostenského úřadu v jedné ze dvou rumburských zastaváren. Postih za zcela chybějící evidenci zastaveného i nakoupeného zboží, nezákonnou provozní dobu, a to až do tří hodin ráno, či za nákup zboží od nezletilých osob provozovatele zastavárny nemine. O výši a formě trestu se rozhodne až poté, co budou známy všechny výsledky kontroly.

Smutnou tečkou na závěr páteční akce byla rutinní kontrola několika výrostků hlasitě se bavících v pozdních nočních hodinách ve Šluknově na náměstí. Sociální pracovnice mezi nimi poznaly několik svých klientů, včetně třiadvacetileté ženy, na jejíž výchovu čtyřleté dcery dohlíží soud. Mladá matka se je pokusila přesvědčit, že zatímco se ona baví se svými přáteli, dcerku jí hlídá sousedka. S tímto vysvětlením se ale sociální pracovnice nesmířily a šly se přesvědčit na vlastní oči. Ukázalo se, že holčička spí doma sama bez jakéhokoliv dozoru, a z výpovědí sousedů vyplynulo, že to není nic neobvyklého. „V pondělí požádáme o předběžné opatření a do čtyřiadvaceti hodin by soud měl rozhodnout, zda bude dítě matce odebráno, či nikoliv,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Denisa Svobodová a dodala, že této ženě, která je opět těhotná, soud nedávno odebral ročního syna a již ho svěřil do péče otce.

Běžné kontroly ze strany sociálních pracovníků i úředníků živnostenského úřadu v Rumburku budou probíhat i nadále. Dá se očekávat, že podobných akcí většího rozsahu bude víc.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail