Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tyršovka slaví sto desáté narozeniny

Začátkem října si pedagogové i žáci základní školy v Rumburku připomenou významné jubileum – 110. výročí založení školy v Tyršově ulici.

Poslání této budovy se během dlouhé doby několikrát změnilo. V roce 1918 tu byli umístěni vojáci, kteří v květnu povstali a odmítli jít znovu do války. Vojenskou vzpouru dodnes připomíná pamětní deska, umístěná vedle hlavní-ho vchodu do školy. Během 2. světové války se zase učebny proměnily v ne-mocniční pokoje a ke konci války škola sloužila jako útulek pro německé uprchlíky. Nějakou dobu zde pobývali sovětští vojáci, dokonce část prvního poschodí obsadil Sbor národní bezpečnosti. Teprve od roku 1946 se opět vrátila ke svému původnímu účelu a školské zařízení je tu dodnes.

A jaká je současnost? Budova prošla nákladnou rekonstrukcí jak zvenčí, tak i uvnitř. Žáci mají k dispozici moderně vybavené třídy, odborné učebny, tři interaktivní tabule, školní knihovnu, hezkou aulu, kde se každý rok konají koncerty a školní akademie.

Bohatý je i školní život. Žáci se pra-videlně zapojují do různých soutěží a olympiád. Velmi dobře si vedou i ve sportovních turnajích, řada diplomů a pohárů je toho důkazem. Oblíbené jsou i koncerty pěveckého sboru Tyršovské zvonky. Úspěšně se rozvíjí také spolupráce s dětmi z Německa a Polska. Vzájemná setkání pomáhají nejen rozvíjet jazykové znalosti, ale i navazovat osobní přátelství mezi dětmi. Významnou roli hraje i mimoškolní činnost. Hoši a dívky mohou navštěvovat šestnáct zájmových kroužků od sportovních přes výtvarné, jazykové a taneční.

A jaká je budoucnost? Ředitelství školy se nespokojuje s dosavadním stavem, ale hledá další možnosti, jak školní prostředí vylepšit. Jediné, co nás trápí, je neustálé odkládání rekonstrukce tělocvičny.

»Tyršovka«, jak ji nazývají žáci, je významným článkem vzdělávacího systému v Rumburku. Oblíbenost školy mezi žáky a rodiči je dokladem toho, že svou práci dělá dobře.

J. Otmarová

Tisk Tisk | E-mail E-mail