Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburské školy plné skvělých novinek

První měsíc nového školního roku je v základních školách Pastelka a U Ne-mocnice spojen s mnoha zásadními proměnami a pokroky ve prospěch dětí. Mezinárodní projekt svazu škol Schkola se stává stále úspěšnějším a finančně obě školy velmi zvýhodňuje. Ředitelky obou škol v rámci tohoto projektu organizačně a finančně zajišťovaly další projekt nazvaný »Škola ekologicky«. Na žáky Pastelky čekalo po prázdninách překvapení, zahradní altán, který bude sloužit jako přírodní učebna. Podobný kousek se podařil i škole U Nemocnice. Novým nábytkem a pomůckami byla vybavena ekologická učebna, do níž bude v rámci projektu ještě instalována interaktivní tabule a dvacet počítačů. V areálu školy přibude do konce roku také venkovní altán – učebna a lanová pyramida ke zpestření výuky. Děti a učitelé tak budou moci k výuce využívat klidné okolí školy. Všechny tyto učebny budou sloužit nejen dětem obou rumburských škol, ale i všem školám sdruženým v mezinárodním svazu Schkola.

Pro projekt Schkola je tento rok významný také z dalšího důvodu. Devítiletou spolupráci s partnerskou německou školou Oberland Ebersbach letos završují první deváťáci. Pět let tyto děti spolupracovaly se svými německými partnery prostřednictvím Pastelky, čtyři roky prostřednictvím ZŠ U Nemocnice. Projekt přináší první ovoce. Za ty roky se z mnohých partnerů stali kamarádi, pro které hranice mezi našimi zeměmi nehraje žádnou roli. Pro děti z partnerských škol není ničím výjimečným pobyt v druhé zemi, poznávání jejího jazyka a prostředí. Projekt samozřejmě pokračuje ve všech dalších ročnících, finančně ho po celou dobu trvání podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

Další peníze do obou škol doputovaly v rámci projektu »EU – peníze školám« vyhlášeném MŠMT. Školy budou během tohoto školního roku vybaveny významným množstvím interaktivní a digitální techniky. Učitelé již pro ni vytvářejí inovativní učební materiály šité na míru vzdělávacím programům. Část peněz bude také určena na další vzdělávání pedagogů.

Všem učitelům ZŠ Pastelka a U Nemocnice, kteří vypracovávání a realizaci těchto náročných projektů věnují čas nad rámec svých povinností, děkujeme. Bez nich by peníze do našeho města nedorazily. Přejme všem rumburským dětem, aby co nejvíce evropských peněz směřovalo díky projektům do našich škol!

Ludmila Uhrová

Tisk Tisk | E-mail E-mail