Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na odvolanou demonstraci přišlo asi padesát lidí

Rumburk • Demonstrace svolaná Josefem Mašínem do Parku Rumburské vzpoury v Rumburku se neuskutečnila. Její svolavatel ji několik hodin předtím zrušil. Vedení města nabídlo všem, kteří tak přišli o možnost veřejně se vyjádřit k problémům Šluknovska a Rumburku, náhradní řešení – veřejné zasedání zastupitelstva města v domě kultury Střelnice.

Josef Mašín, zástupce občanské iniciativy Občanský odpor Rumburk svolal do Parku Rumburské vzpoury na sobotu 24. září shromáždění, jehož cílem mělo být vyjádření občanů k aktuální situaci na Šluknovsku. Předpokládaná účast byla přibližně tři sta lidí.

Den před shromážděním však Josef Mašín shromáždění odvolal. Na webových stránkách Občanského odporu Rumburk jako důvod uvedl, že je na něj vyvíjen specifický nátlak.

Ten měl být údajně spojován s otevřeným dopisem rumburského podnikatele Mirko Bernase adresovaným Mašínovi, který byl veřejně vyvěšen na několika místech v Rumburku, včetně hotelu Lužan na Lužickém náměstí.

Starosta Rumburku Jaroslav Sykáček byl Mašínovým rozhodnutím překvapen, jeho důvody k odvolání shromáž-dění odmítl komentovat. Přiznal ale, že toto rozhodnutí vnímá jako důležité pro další zklidnění situace ve městě.

„Jsme si vědomi toho, že rumburská veřejnost má potřebu vyjádřit se k současné situaci v Rumburku, a proto jsme se ve shodě s panem Mašínem dohodli, že při nejbližším zasedání zastupitelstva města dáme širší prostor rumburským občanům k vyjádření jejich názorů a postojů,“ komentoval starosta zklamání lidí, že přišli o možnost diskutovat o současných problémech města.

I přes odvolané shromáždění, sešlo se v sobotu v Parku Rumburské vzpoury okolo padesáti převážně mladých lidí, kteří se asi po hodinovém čekání začali pomalu rozcházet.

„Přišli jsme sem podpořit pana Mašína a taky jsme si chtěli popovídat o našich problémech a o tom, jak se řeší, a to nejen ve městě, ale hlavně na vládě. Fakt se mi nelíbí, že na Šluknovsko přijede premiér řešit bezpečnostní problematiku regionu a jeho první cesta vede do jeslí. To přeci o něčem svědčí, ne?“ netajil se svým rozčarováním asi třicetiletý muž, který hodlá svou kritiku přednést i na zastupitelstvu.

Nejbližší příležitost bude mít již 13. října 2011 ve velkém sále Domu kultury Střelnice Rumburk. Očekává se účast až tří set lidí, kteří tak budou moci nejen vyjádřit své názory, ale budou moci diskutovat i s městskými zastupiteli, zástupci policie nebo Agentury pro sociální začleňování, kteří též byli na jednání pozváni.

Mašín již jedno shromáždění v Rumburku svolal, a to na pátek 26. srpna na Lužické náměstí v Rumburku. To mu však bylo zakázáno z důvodu konání akce jiným svolavatelem v tutéž dobu na témže místě.

gdo

 

Celé znění otevřeného dopisu, kvůli kterému údajně Josef Mašín odvolal shromáždění v Parku Rumburské vzpoury

Otevřený dopis Josefu Mašínovi

Vážený pane,
budete-li nadále s údajnou podporou pana Darka Švába podněcovat a organizovat nepokoje v Rumburku, například 24. 9. 2011 v Parku RV, pak jste v zařízeních komplexu Lužan, Dýmník a Zelený strom osobou nežádoucí a nevítanou.

Mirko Bernas

Tisk Tisk | E-mail E-mail