Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Řidiči, pozor na změny v bodovém systému!

Od 1. srpna 2011 došlo novelou zákona o silničním provozu ke změně v bodovém systému, kdy došlo k redukci počtu bodovaných přestupků z původních 44 na současných 27. Vybíráme několik příkladů.

  • Přestupky hodnocené dříve šesti body jsou nově hodnoceny body sedmi, například řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz, nebo řízení motorového vozidla po požití alkoholu nad 0,3 promile.
  • Za řízení motorového vozidla po požití alkoholu do 0,3 promile včetně se podle novely zákona již body nestrhávají. Přesto se jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu 2 500 až 20 tis. Kč a uložit zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok.
  • Za nepoužití bezpečnostních pásů nebo ochranné přílby se zvyšuje počet bodů z původních dvou na současné tři a za nepřipoutání dítěte či nepoužití autosedačky se zvyšuje počet bodů z původních dvou na čtyři.
  • Za ohrožení řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého se zvyšuje počet bodů z původních tří na pět.
  • Z bodového hodnocení byly odstraněny jednobodové přestupky za nerozsvícená světla nebo za nerespektování zákazové nebo příkazové značky.
  • Za telefonování při řízení se snižuje počet bodů z původních tří na dva body.

Vybodovaným řidičům přinesla změna zákona i novou povinnost v tom, že podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů musí být od 1. srpna 2011 doplněno nejen přezkoušením z autoškoly, ale nově i posudkem o zdravotní způsobilosti a dopravně-psychologickým vyšetřením. Dopravně-psychologické vyšetření provádí psycholog nebo klinický psycholog. Náklady na toto vyšetření si hradí žadatel.

Při zaznamenávání bodů do bodového hodnocení za jednání spáchaná poruše-ním vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla před účinností novely, tj. do 31. 7. 2011, se postupuje podle zákona účinného před novelou.

Tisk Tisk | E-mail E-mail