Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Neznalost zákona se nemusí studentům vyplatit

Studenty, kteří ukončili školu, sice čekají prázdniny, ale se vstupem do života pracujících i značné povinnosti. Jedna z prvních věcí, se kterou by se měli seznámit a která se jich bezprostředně dotýká, je jejich účast na nemocenském či důchodovém pojištění a s tím spojená povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení.

Myslete na důchod již na studiích

Během studia nemají studenti povinnost platit si důchodové pojištění, ale mají možnost pojistit se dobrovolně, případně nastoupit i během studia do zaměstnání či začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Jestliže se student pro některou z možností rozhodne, je taková účast na pojištění již spojena s povinností odvádět pojistné.

Pokud studenti chtějí, aby se jim doba studia započítávala do nároků na důchod, mohou se přihlásit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení k dobrovolnému důchodovému pojištění. Minimální výše pojistného činí v roce 2011 částku 1732 Kč měsíčně.

Za studenty, kteří při studiu pracují, odvádí pojistné na sociální zabezpečení jejich zaměstnavatel. Studenti do 26 let, kteří podnikají, platí pojistné na důchodové pojištění pouze v případě, kdy daňový základ z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti dosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění nebo se k účasti sami přihlásí.

Práce v zahraničí

Pokud student vycestuje za prací do zahraničí, nemusí tuto skutečnost oznamovat ČSSZ a nevzniká mu ani povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. V případě dlouhodobějšího setrvání v zahraničí (především v zemích mimo EU) je možné se ještě před plánovaným odjezdem přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, aby se tato doba započítala pro účely budoucích důchodových nároků.

V členských zemích EU podléhají zaměstnané osoby zpravidla právním předpisům toho členského státu, na jehož území pracují. Informace ohledně registrace a platby pojistného je třeba si zjistit přímo u příslušné zahraniční instituce.

Nemocenské pojištění

Vzhledem k tomu, že studenti nejsou účastni nemocenského pojištění, nevzniká jim nárok na dávky vyplácené z nemocenského pojištění, například nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Absolventi bez práce

Absolventům, kteří po ukončení studia nenaleznou práci a zaregistrují se na úřadu práce, vznikne účast na důchodovém pojištění z důvodu této evidence, aniž by museli platit pojistné. Jestliže absolvent nenastoupí do práce a ani se nezaregistruje na úřadu práce, povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení mu rovněž nevzniká, ale není důchodově pojištěn, což se o padesát let později může projevit jako velká chyba.

Tisk Tisk | E-mail E-mail