Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Píšete nám – Spolupráce s městskou policií

Protože nám záleží na bezpečnosti dětí nám svěřených, naplánovaly jsme jim opět v letošním školním roce návštěvu strážníků Městské policie v Rumburku s besedou na téma bezpečnost v silničním provozu. Pod jejich vedením si všichni žáci 1. stupně zopakovali a prohloubili znalosti v dopravních předpisech týkajících se chodců a cyklistů. Hovořilo se také na témata dotýkající se života dětí, například bezpečnost při pohybu po městě, problém drog, obtěžování cizími lidmi a chování v krizových situacích.

Součástí akce byla také návštěva služebny městské policie, kde si děti pod dohledem strážníků vyzkoušely tísňové volání, prohlédly si monitorovací zařízení, poslechly si povídání o práci policistů a pro zpestření si zkusily i střelbu ze vzduchové pistole.

Za zdařilou akci bychom touto cestou chtěly poděkovat strážníkům Městské policie v Rumburku, jmenovitě pánům Jeřábkovi, Markovi, Dittrichovi a Zatloukalovi, kteří byli ochotni věnovat našim dětem svůj čas a touto akcí ukázali, že jim není bezpečnost dětí ve městě lhostejná. Tato akce nebyla jednorázová, již jsme se domluvili na další spolupráci.

Učitelky 1. stupně ZŠ U Nemocnice

Tisk Tisk | E-mail E-mail