Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Další sakrální památky v Českém Švýcarsku se dočkaly opravy

Krásná Lípa • Téměř tři miliony korun z prostředků Evropské unie získala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko na opravu sedmadvaceti sakrálních památek, křížků, božích muk, skalních výklenkových kaplí a kapliček na Šluknovsku a jeho okolí. Část peněz je určena na opravu Bratrských oltářů u České Kamenice.

Osm památek již bylo restaurováno a návštěvníci regionu se s nimi mohou setkat u labské cyklostezky v Dolním Žlebu, v lesích za Jetřichovicemi i v centru Starých Křečan a Mikulášovic.

Restaurovány byly kamenné podstavce s vysokými kovanými kříži z 18. století i nedatovaný skalní výklenek při někdejší kostelní stezce. Restaurátory překvapilo neobvyklé kovářské zpracování železných křížů, s nimiž se při své práci v jiných regionech nesetkali.

Nedaleko přívozu v Dolním Žlebu a labské cyklostezky mohou turisté obdivovat monumentální nový železný kříž s ukřižovaným Kristem, zvaný původními obyvateli Hillens Kreuz. Vedle květinové girlandy byly obnoveny i původní nápisy. Aby byl kříž chráněn před povodněmi, je umístěn na vysokém pískovcovém pódiu.

„Postavit ho nechali tři synové jako připomínku úmrtí svého otce Josefa Stolze, který byl na tomto místě roku 1813 náhle stižen mrtvicí. Jméno získal, protože stál na pozemku usedlosti Wenzela Hilleho,“ uvedla badatelka Natalie Belisová.

Křížek pro Johannku

Na soukromé zahradě v Janově byla obnovena neobvyklá, památkově chráněná pískovcová stéla. Bohatě zdobený kamenný podstavec několika řádkovým nápisem upomíná na nešťastnou smrt desetileté Johanny Schubertové, k jejímuž zastřelení došlo 29. 7. 1705.

Do skalního výklenku v Jetřichovicích, který leží při silnici do Všemil při někdejší kostelní stezce z Jetřichovic přes Všemily do Srbské Kamenice, byl umístěn nový obraz s výjevem Ukřižování. Malba Krista, truchlící Panny Marie, Máří Magdaleny a Jana pochází od Michala Janovského. Motiv Ukřižování nebyl zvolen náhodou. Doložily ho dobové fotografie.

Znám je i příběh křížku při cestě z Jetřichovic do Zadních Jetřichovic u skalního útvaru Kočičí kostel. Zřídit ho nechal kovářský mistr A. Michel z Jetřichovic se svou ženou Annou Elizabeth na místě, kde byla 15. 6. 1819 bleskem zabita jejich osmiletá dcera Johannka.

Na obnovený pískovcový podstavec byl umístěn nově vykovaný železný kříž a osazena silueta Krista.

Překvapení pro restaurátory

Překvapení čekalo na restaurátory v Mikulášovicích, kde byla na podstavec kříže s ukřižovaným Kristem umístěna silueta Panny Marie. V minulosti se jednalo o zobrazení časté u mnoha drobných sakrálních staveb ve Šluknovském výběžku. Do dnešních dnů se kvůli poválečné devastaci křížů podobné siluety příliš nedochovaly. Mimo region Šluknovska se jedná o značně neobvyklé řešení, s nímž se restaurátoři setkali poprvé právě v Mikulášovicích.

Dalších dvou opravených křížků se dočkali ve Starých Křečanech. V centru obce byl restaurován vysoký kovaný kříž z roku 1795. Umístěno na něj bylo pět malovaných siluet od Miroslava Hejného a doplněn původní německý nápis. Další z křížů stojí při polní cestě ze Starých Křečan do Krásné Lípy ve vsi Neu-Lerchenfeld (Skřivánčí Pole), která zanikla po roce 1945. Na kříž s letopočtem 1798 byly vedle nápisu vráceny siluety Krista, Panny Marie, Jana a Máří Magdaleny. Vybudováno bylo nové oplocení a ošetřen kamenný podstavec.

Kromě již jmenovaných památek byly v roce 2010 opraveny i křížky a skalní výklenek ve Chřibské, Hřensku, Růžové, Janově a Mikulášovicích a kaple Panny Marie Karmelské na Vlčí hoře.

Projekt Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages), z něhož byly poskytnuty dotace na opravu sakrálních památek v Českém Švýcarsku, je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

mikulasovice1 hillenskreuz1 vyklenek1
Kříž v Mikulášovicích Hillens Kreuz v Dolním Žlebu Skalní výklenek v Janově
Tisk Tisk | E-mail E-mail