Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Severní stopou – pochod ze dvou startů do jednoho cíle

Klub českých turistů Dolní Poustevna uspořádal v sobotu 14. května ve spolupráci s městem již 35. ročník turistického pochodu Severní stopou.

Start pochodu byl tentokrát rozdělen do dvou míst, hlavní start byl v Dolní Poustevně v areálu turistické základny a doplňkový ve Velkém Šenově u Centrofloru. Turisté si mohli vybrat ze sedmi pěších tras v délce od tří do dvaceti kilometrů a ze čtyř tras cyklistických, jejichž trasy měřily od 24 do 42 km.

Hlavním cílem letošní Stopy byla rozhledna Tanečnice a vilémovský kostelík. Trasa z Velkého Šenova procházela navíc ještě přes Liliový rybník a mikulášovický kostel. Dvacetikilometrová trasa vedla do Sebnitz po bývalé železniční trati. Smírčí kříž u Tomášova byl letošním motivem pro diplom.

V cíli pochodu na Čtverci bylo opět velmi rušno. Každý, kdo prošel cílem, dostal na památku barevný pamětní list, keramický suvenýr a ještě zmrzlinu od společnosti MAX1, která zabezpečuje celostátní program »Turistika pro zdraví«. Děti dostávaly ještě další dárky a zvláštní odměnu obdrželi tři nejmladší a tři nejstarší účastníci pochodu.

Letošní Severní stopy, která byla třetí nejúspěšnější v historii, se zúčastnilo 1687 turistů. Nejvyšší účast byla zaznamenána v roce 2006, kdy se na 30. ročníku sešlo celkem 1917 turistů. Druhou nejvyšší účast zaznamenal 32. ročník v roce 2008, jehož cílem prošlo 1805 účastníků.

Nejoblíbenější trasou letošní Stopy byla trasa dvanáctikilometrová, na kterou se vydalo 419 turistů, a trasa osmikilometrová, po které prošlo 371 turistů.

Z celkového počtu 1687 turistů bylo 158 z Německa a 21 z Polska. Cyklistů bylo 81, dětí se zúčastnilo 485. O zdárný průběh pochodu se staralo přes 90 pořadatelů (23 dětí na kontrolách a při hrách, 70 dospělých na startu, na trasách a v cíli).

Nejmladší účastníci: 1. Jan Bubla, 1 měsíc a 15 dní, Vilémov; 2. Samuel Bureš, 2 měsíce a 21 dní, Dolní Poustevna; 3. Natálka Jelínková, 3 měsíce a 8 dní, Rumburk. Nejstarší účastníci: 1. Kaethe Häntzschel, 90 let, Sebnitz; 2. Jindřich Prokopius, 86 let, Litoměřice; 3. Gerta Kokšalová, 86 let, Mikulášovice.

Pochvalu za výborně zorganizovanou a zabezpečenou akci zaslouží všichni pořadatelé, kteří letošní pochod Severní stopou zajišťovali. Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně a všem spolupracujícím organizacím (základní škola, myslivci, hasiči, farní úřad) a sponzorům. Informace a fotografie z letošního a minulých ročníků Severní stopy naleznete na stránkách www.severnistopou.cz.

Jaroslav Leksa

  cil1

Účastníci pochodu v cíli na Čtverci v Dolní Poustevně. Foto: os. archiv

Tisk Tisk | E-mail E-mail