Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Píšete nám – Umělý trávník také v Rumburku

Umělý trávník také v Rumburku

Město Rumburk se rozhodlo vybudovat na místě stávajícího starého škvárového fotbalového hřiště nové hřiště s umělým trávníkem, osvětlením, krytou tribunou a parkovištěm. Podaří-li se tento velmi ambiciózní projekt realizovat bez průtahů, již brzy získají fotbalisté další plochu pro přípravu i mistrovská utkání, která vyhovuje současným požadavkům. Tuto plochu potřebují jako sůl, neboť »škvára« není po několik let v provozu a travnaté hřiště je tím pádem velmi zatěžováno, což mimo jiné značně komplikuje řádnou péči o přírodní trávník.

Jak dlouhá doba uplyne od zveřejnění záměru k jeho realizaci závisí ještě na mnoha faktorech. Lze například očekávat námitky proti projektu od obyvatel dotčené lokality Na Výsluní, kteří nejsou nadšeni vyhlídkou, že jim před okny vyroste pětimetrová zastřešená tribuna a 16 metrů vysoké stožáry osvětlení. Ozývají se i hlasy proti umístění celé stavby, některé dokonce zpochybňují její potřebnost. Avšak bylo by jistě škoda, kdyby toto zhatilo výstavbu, na niž místní fotbalisté, a nejen oni, čekají několik dlouhých let

J. Englic

 

Vážený pane Englici,

nechci zklamat ničí nadšení, ale o záměru vybudovat nové fotbalové hřiště se hovoří již od roku 2006. V polovině března se konalo jednání s vlastníky okolních nemovitostí k územnímu řízení svolané Stavebním úřadem MěÚ Rumburk. Pro město jako investora je velice důležité sjednocení jeho názoru s názory obyvatel přítomných na jednání, kteří se záměrem rekonstrukce hřiště Na Výsluní souhlasí.

Jejich připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace k územnímu řízení a již poněkolikáté se celý záměr, po všech těchto změnách, bude muset znovu projednat. Teprve po vydání územního rozhodnutí bude možné zpracovat projekt ke stavebnímu řízení. A až po vydání stavebního povolení budou teprve vytvořeny podmínky pro podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na zafinancování této stavby.

Nechci být škarohlíd, ale vzhledem k současné situaci v ekonomice státu si myslím, že v tuto chvíli nelze hovořit o tom, „že by již brzy mohli fotbalisté získat další travnatou plochu.“

G. Doušová
Tisk Tisk | E-mail E-mail