Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na dávkách sociální péče se jen v Rumburku vyplatilo v loňském roce 136 milionů

Rumburk • Městským úřadem Rumburk bylo od ledna do prosince minulého roku vyplaceno na dávkách sociální péče 136 milionů korun. Celkem bylo vyhověno 27196 žádostem. Nejvíce lidé žádali o příspěvek na péči a o příspěvek na živobytí.

Dávky sociální péče jsou určeny k řešení nepříznivé životní situace, například po povodních, po požáru bytu apod., a to k zabezpečení základních životních potřeb. Dále jsou poskytovány k zabezpečení zvláštních potřeb vyjmenovaných skupin osob, kterým je určena sociální péče, například rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem, starým a těžce zdravotně postiženým občanům, existují i dávky poskytované v rámci péče o občany společensky nepřizpůsobené a dávky poskytované v rámci péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. Dávky sociální péče náleží jen osobám, které mají trvalý pobyt na území České republiky, pro jejich přiznání je rozhodný i finanční příjem žadatele.

Rozlišují se dávky peněžité a dávky poskytované jako věcné plnění (např. proplácení nájemného za byt, stravného dětí ve školní jídelně). Dávky sociální péče mohou být poskytovány jednorázově, nebo formou opakujícího se plnění.

Statistika vyplacených dávek sociální péče na MěÚ Rumburk za rok 2010

vyplaceno žádostí
příspěvek na živobytí 18 584 389 Kč 5993
mimořádná okamžitá pomoc 1 498 284 Kč 494
doplatek na bydlení 3 350 126 Kč 1190
krmivo 9 600 Kč 12
individuální doprava 77 431 Kč 12
živelná pohroma – požáry 180 670 Kč 5
živelná pohroma – povodně 1 220 450 Kč 53
mimoř. okamžitá pomoc os. ohroženým soc. vyloučením 70 300 Kč 78
zvláštní pomůcky 820 068 Kč 10
příspěvek na zakoupení motorového vozidla 1 008 200 Kč 12
příspěvek na provoz motorového vozidla 1 904 469 Kč 452
příspěvek na úpravu a provoz bezbariér. bytu a garáže 53 000 Kč 2
příspěvek na péči 107 126 000 Kč 18883
Tisk Tisk | E-mail E-mail