Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Píšete nám – Regulace tepla po česku dle nového majitele domu pana Matuchy

Po úpravách na topné soustavě, zadaných panem Matuchou v březnu 2010, jsem měl v bytě přes den na plné otevření regulačního ventilu za prosincových mrazů 13 stupňů. Po několika urgencích jsem 29. 1. 2011 docílil teploty 17,5 stupně. Od 1. 2. jsem neměl víc, než 16 stupňů. Podle domovníka pana Devátého si stěžují na nedostatečné teplo všichni nájemníci. Hůře jsou na tom spodní byty.

Za takovéto bydlení požaduje majitel nájem 5105 Kč + služby u bytu o velikosti 69 m2. A to není žádný zlatokop, jak prohlásil do Děčínského deníku ze dne 3. 1. 2009.

Za nájemníky Vlastimil Bareš

Stížností na postup a chování majitele panelových domů v ulici SNP se nám v redakci Rumburských novin sešlo několik. Mnozí stěžovatelé se však ze strachu před jeho mstou odmítají pod své dopisy podepsat, a proto jsme dopisy nemohli zveřejnit. Stejně jako pan Bareš nejsou nájemníci spokojeni s vytápěním bytů, stěžují si na to, že je v nich zima, okna nejdou pořádně uzavírat, některá z nich, stejně jako zábradlí na lodžiích, jsou prý v tak dezolátním stavu, že hrozí jejich vypadnutí. Nespokojenost panuje i s vybavením bytů, se čtyřicet let starými kuchyňskými linkami, toaletními mísami a zrezlými vanami. Nejvíce nájemníky domu pohoršuje chování majitele, který se s nimi prý odmítá bavit a řešit tyto problémy.

Obracejí se proto na město Rumburk se žádostí o pomoc. Město však do soukromého podnikání jakéhokoli podnikatele zasahovat nemůže, a nemůže po-moci ani lidem žijícím v těchto domech.

Přesto mají nájemníci domu několik možností, jak se domoci svých práv.

1) Nájemníci by se měli spojit a písemně vyzvat majitele domu k odstranění závad v bytech podle § 691 občanského zákoníku. Pokud tak majitel neučiní, mají nájemníci právo, po předchozím upozornění, opravit si závady sami a požadovat náhradu nákladů po majiteli domu. Tuto náhradu však musí uplatnit do šesti měsíců. Pokud by takto postupovalo více nájemníků, asi by to s peněženkou pana majitele pořádně zahýbalo. Může se stát, že pan majitel nebude chtít tyto náhrady proplatit, a tak se jich mohou nájemníci domáhat soudní cestou. A to by pana majitele stálo ještě víc.

2) Druhou možností je žádat po majiteli slevu nájmu, a to podle § 698 občanského zákoníku. Slevu mohou nájemníci požadovat, pokud majitel neodstraní vady v bytě, či pokud řádně neposkytuje služby spojené s nájmem. Pokud by všichni nájemníci bytů uplatnili toto právo a každý měsíc opakovaně žádali o 50procentní snížení nájmů, přišel by pan majitel o docela nezanedbatelnou částku do svého rozpočtu. Nájemníci se mohou této slevy domáhat i soudní cestou.

3) V neposlední řadě by se nájemníci bytů měli obrátit se žádostí o pomoc na Sdružení nájemníků ČR, kde jim budou poskytnuty nejen cenné rady, ale i právní servis.

4) Nájemníci domů v ulici SNP by se měli zachovat přesně v duchu starého hesla: „Nájemníci všech domů, spojte se.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail