Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vánoční dárek pro spolupracující školy v Rumburku

ZŠ Pastelka a ZŠ U Nemocnice jsou již několik let členy mezinárodního svazu škol Schkola, ve kterém jsou v současné době sdruženy čtyři základní školy z Německa, čtyři základní a jedna mateřská škola z České republiky a jedna základní škola z Polska. Pro ZŠ Pastelka a ZŠ U Nemocnice je partnerskou školou škola Oberland Ebersbach. Školy intenzivně pracují na tom, aby jejich žáci zvládli nejen jazyk svých partnerů, ale také budují mnohostranné mezilidské kontakty bez ohledu na národnost. Jako ocenění příkladné česko-německé spolupráce získávají obě školy každoročně finanční podporu od Česko-německého fondu budoucnosti a od Euroregionu Nisa. V roce 2008 začal svaz škol pracovat na podání žádosti do programu ZIEL3/CÍL3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Bylo velmi obtížné sjednotit požadavky všech devíti škol, vyhovět náročným podmínkám pro přijetí projektu, dokladovat povinnou dokumentaci k žádosti. Téměř dvouletá namáhavá práce se svazu škol vyplatila. Začátkem prosince minulého roku schválil monitorovací výbor programu poskytnutí dotačních prostředků. Svazek škol v rámci projektu vytvoří regionální síť enviromentálního vzdělávání v devíti školských zařízeních. V každé škole bude dvojjazyčně didakticky zpracované ekologické pracoviště, zaměřené na jinou oblast ekologie (životní prostředí, voda, výživa a zdraví, biotopy, odpady, energie atd.). Projekt bude probíhat v letech 2011-2013 a ZŠ Pastelka přinese částku 97000 Eur a ZŠ U Nemocnice 99000 Eur na vybudování ekologických pracovišť, vybavení školy moderními učebními pomůckami a podporu setkávání dětí. Škole Pastelka projekt navíc poskytne finanční prostředky na odkup školní budovy. Obě školy touto cestou děkují vedení města Rumburk za vstřícnost a trpělivost při zajišťování potřebné dokumentace k projektu.

Letos podají školy také žádost do projektu EU Peníze školám, který bude probíhat od září a který školám přinese nemalé prostředky na modernizaci výuky, vybavení školy učebními pomůckami a ICT technologiemi a zlepšení pracovních podmínek učitelů. Obě naše školy jsou příkladem aktivního hledání a získávání nemalých finančních zdrojů na podporu svých výchovně-vzdělávacích procesů.

 

Anna Jindrová

Romana Bušková

Tisk Tisk | E-mail E-mail