Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburské zajímavosti s nulou na konci

Pro zajímavost dnes otiskujeme několik dat s nulou na konci, jak je uvádí v knize Rumburk – město v Českém Nizozemí Dr. Smetana.

Od roku 1840 zajišťoval poštovní spojení mezi Rumburkem a Šluknovem poštovní posel. To až do roku 1878, kdy dopravu pošty převzala železnice.

Od 1. února 1850 byla zřízena ve Šluknovském výběžku dvě okresní hejtmanství, soudní okresy Rumburk a Varnsdorf a od 1. června 1850 také okresní soudy, a to v Rumburku, Šluknově, Lipové a Varnsdorfu. Zároveň byla zřízena četnická stanice.

Roku 1860 budovala nové tovární objekty firma Förstar.

Roku 1880 bylo městu nařízeno vybudovat nový hřbitov. Ve stejném roce 1. září byl založen hřbitov v Dolních Křečanech.

Rok 1900 – začalo nové století a s ním i stavba školy v dnešní Tyršově ulici.

Od roku 1920 panovala ve městě nespokojenost, konaly se stávky a demonstrace, byly požadovány vyšší mzdy, bylo málo jídla. Osmičlennou delegaci přijal prezident Masaryk, který přislíbil pomoc. Ke zlepšení situace skutečně došlo.

Roku 1920 pokročila pozemková reforma, byla obnovena činnost Německého automobilového klubu Rumburk.

V roce 1930 měl Rumburk 10466 obyvatel, z toho 9193 katolíků, 413 evangelíků augsburského vyznání, 109 občanů vyznání židovského, 74 členů Československé církve, 520 osob se představovalo jako ateisté a 157 osob patřilo různým vyznáním.

V roce 1940 byl na místě bývalých kasáren zřízen zajatecký tábor pro francouzské a polské vojáky.

Od 1. ledna 1950 převzal rumburský Místní národní výbor matriční agendu o provádění civilních sňatků.

25. května roku 1960 získal Národní výbor Rumburk statut Městského národního výboru. 30. června ukončil svoji činnost Okresní národní výbor Rumburk, od 1. července ztratilo město statut okresního města a stalo se součástí okresu Děčín.

Rok 1990 přinesl řadu zajímavostí a novot, na které se dodnes pamatujeme. Změnila se politika, majetkové vztahy, celý život přecházel do jiných kolejí.

Letošní rok s nulou na konci pomalu končí a nelze než si přát, abychom další desetiletí prožili v pohodě, a hlavně ve zdraví.

Tisk Tisk | E-mail E-mail