Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výstava plná bolesti a utrpení v městské knihovně

Městská knihovna Rumburk s Historickou skupinou Osvětim a Památníkem Terezín pořádají výstavu pod názvem: Místa utrpení, smrti a hrdinství – vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech.

Výstavní soubor 28 mobilních panelů má trvale platnou historickou i výchovnou hodnotu. Seznamuje se vznikem koncentračních táborů v Německu bezprostředně po uchopení moci Adolfem Hitlerem. Ukazuje, kdo tábory připravoval, z jaké zvrácené ideologie vycházel: ideologie postavené na nenávisti, potlačování lidských práv, nemilosrdném potlačování sebemenšího projevu nesouhlasu, antisemitismu, xenofobie. Seznamuje s osudy vězňů z českých zemí po roce 1939, jednotlivců i celých etnických skupin, pronásledovaných a vězněných pro své politické smýšlení, náboženské přesvědčení, barvu pleti či rasový původ. Používá k tomu fotografie, fotokopie dokumentů, vysvětlující průvodní text.

Jakýmsi epilogem k výstavě je několik posledních panelů, jejichž záměrem je varovat před rozmáhajícími se neonacistickými, xenofobními a antisemitistickými projevy, které nacházejí sympatizanty především mezi mladými lidmi, kteří jsou z neznalosti a neinformovanosti ochotni těmto projevům naslouchat a ztotožňovat se s jejich primitivní přímočarou propagandou.

Výstava zahájila své putování v roce 2005 pod záštitou a za účasti předsedy Senátu ČR Přemysla Sobotky, a to ve zvlášť vhodném a příznačném prostoru – v kamenném klínu vetknutém do skleněné budovy Krajské vědecké knihovny, na místě, kde původně stála liberecká synagoga, vypálená, jako mnoho jiných, o Křišťálové noci.

Dne 4. října 2010 byla tato výstava zahájena starostou města a senátorem Ing. Jaroslavem Sykáčkem, pod jehož záštitou se koná v Městské knihovně Rumburk. Výstava je až do 29. října k vidění v grafickém kabinetu knihovny a přístupná je každý všední den kromě středy, a to od 13.00 do 17.30 hodin. Pro školy kdykoliv po telefonické dohodě.

K. Candríková

ředitelka Městské knihovny Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail