Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Procházka proti proudu rumburského času

Proti proudu času do doby, kdy dostal Rumburk díky výstavbě mnoha veřejných budov z přelomu 19. a 20. století téměř velkoměstský ráz, se vydají účastníci ojedinělé vycházky s odbornou přednáškou o moderní architektuře Rumburku. Hovořit se bude o řadě architektonicky hodnotných staveb, jejichž osudy a autoři byly po roce 1945 zapomenuty a znovu objevovány a objeveni jsou teprve v posledních letech. „Nahlédneme např. do unikátní bývalé kavárny Café Henke (později restaurace Venuše), postavené ve stylu art deco. Kvalitu stavby při své dubnové návštěvě ocenil i architekt David Vávra. Autor stavby, německý architekt Emil Rössler, pro něj nebyl neznámý, setkal se s jeho vilou v Děčíně při natáčení televizního cyklu Šumná města. Při vycházce se dále podíváme do trezoru bývalé městské spořitelny, který sehrál významnou roli při osvobozování Rumburku 9. května 1945. Prohlédneme si někdejší Německou zemědělskou a průmyslovou banku (bývalá Komerční banka) od německého architekta F. Lehmanna, autora řady staveb v Praze. Zazní informace o secesní budově gymnázia od Aloise Korbera, dále České eskomptní bance a kreditním ústavu (dnes městský úřad) a bývalém kině Revoluce (dnes obchodní dům)“, uvedl za pořadatele páter Jozef Kujan.

„Rumburk moderní“, tak se celá tato akce, která se uskuteční v úterý 22. 6, jmenuje. Při ní se účastníci dozvědí mnohé o budovách a místech, kolem nichž denně chodí, ale nevšímají si jich. Tentokrát je nebudou míjet jako kulisu a podívají se vzhůru na detaily fasád a sochařské výzdoby. Představeny budou dobové stavební plány vybraných objektů a jejich autoři. Sraz je 22. 6. 2010 v 17.00 hod. před Loretou v Rumburku. Průvodcem bude spoluautorka knihy Slavné vily Ústeckého kraje a pracovnice Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem Mgr. Alena Sellnerová. Akci pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Oblastní muzeum Děčín, pobočka Muzeum Rumburk za podpory Města Rumburk v rámci projektu (Ne)známý Rumburk. Vstupné je dobrovolné.

V rámci projektu (Ne)známý Rumburk budou dále ve čtvrtek 15. 7. 2010 představeny sakrální stavby Rumburku a v říjnu průmyslové objekty. Vyvrcholením bude výstava dobových fotografií Zmizelý Rumburk, která se uskuteční 15. 9. až 20. 11. 2010 v ambitu loretánské kaple v Rumburku.

Klára Mágrová

Tisk Tisk | E-mail E-mail