Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Diskuze rumburského zastupitelstva se týkala především koncepce školství a dopravního průtahu městem

Čtvrteční jednání rumburského zastupitelstva bylo klidné a věcné. Kromě běžně projednávaných záležitostí města se pozornost zastupitelů soustředila na probíhající investiční akce ve městě, včetně rekonstrukce dopravního průtahu, ale i na požadavek vybudování nového sportovního hřiště.

Místostarosta Darek Šváb při jednání zastupitelstva informoval o úspěšném ukončení letošní druhé největší investiční akce, rekonstrukce mateřské školy na sídlišti V Podhájí, která si vyžádala téměř čtrnáct milionů korun. Další významná investice do školských zařízení bude rekonstrukce oken pavilonu 1. stupně ZŠ U Nemocnice.

Ve výstavbě je rozsáhlá rekonstrukce dopravního průtahu města, za kterou ve značné míře zodpovídá Ústecký kraj. Město Rumburk financuje rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení, zeleně, světelné signalizace a dopravního značení. „Rekonstrukce sice neprobíhala od počátku stavby přesně podle harmonogramu, který investor již v loňském roce deklaroval, přesto však můžeme být dnes s jejím průběhem spokojeni,“ uvedl místostarosta Darek Šváb. „V současné době se již kufruje kruhová křižovatka U Labutě, poté se stavbaři přesunou na křižovatky u lorety a u gymnázia. Stavba oproti očekávání pokračuje velice dobře a rychle. Chodníky by měly být na absolutní většině stavby dokončeny do konce srpna. Skutečností však je, že tato stavba komplikuje a stěžuje život řidičům i chodcům. V současné době je zatížení celé stavby na okolí asi největší, do tří týdnů by již úsek křižovatky U Labutě mohl být zprovozněn a pak se situace o dost zlepší. Pokud chceme ale mít nové silnice a chodníky, musíme to ještě několik týdnů vydržet,“ dodává.

Stavba komplikuje dopravu

Stavba průtahu vzbuzuje nevoli u některých řidičů a rumburských občanů. Ti si stěžují, že po celé trase od křižovatky U Labutě až k loretě není možné bezpečně přejít z jedné na druhou stranu, že dosypy výmolů na silnici nejsou prováděny a nebo nekvalitně, a řidiči si tak při jízdě ničí podvozky aut.

K tomu se vyjádřil zástupce Odboru regionálního rozvoje a investic Evžen Dvořák: „Město Rumburk není zodpovědné za všechny tyto nedostatky, protože není investorem stavby, tím je Ústecký kraj. Nicméně vždy, když se k nám výtky občanů dostanou, nebo když tato pochybení zaznamenáme, jednáme okamžitě a pružně se zástupci stavby a žádáme o co nejrychlejší nápravu. A v tomto směru spolupráce s dodavatelem funguje bezvadně,“ dodává.

Darek Šváb doplnil informaci o zahájení výstavby nového silničního spojení mezi ulicí Krásnolipskou a sídlištěm V Podhájí a o zahájení revitalizace rybníku Zátiší začátkem června. „Dokončuje se výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce prostor pro Klub seniorů, je zahájeno správní řízení na povolení vybudování dětského hřiště u domu kultury a vydáno stavební povolení na rekonstrukci a dostavbu hasičské zbrojnice,“ dodal.

Nové hřiště pro školu

Delší diskuzi si vyžádal dopis Unie rodičů ČR při ZŠ Tyršova, kteří apelují na vedení města, aby v areálu školy nechalo vybudovat sportovní hřiště. Jak uvedl místostarosta Ladislav Pokorný, město v zásadě není proti, ale vše je závislé na připravované aktualizaci koncepce školství města, která by měla být vypracována a předložena zastupitelům na přelomu let 2010 a 2011. „Tato koncepce musí zohlednit nejen kvalitu, úroveň, majetkové vztahy a stav nemovitého majetku rumburských škol, ale i demografický vývoj a také plánované kroky Ústeckého kraje, který nutí Rumburk, aby převzal pod svou správu základní uměleckou školu a dům dětí a mládeže. Teprve pak budeme moci zvažovat, v jakém rozsahu se budou budovat školní sportovní hřiště,“ uvedl místostarosta.

Zastupitel Petr Dúbravec by přivítal, kdyby kroky města v připravované koncepci školství byly rychlejší a kdyby se žádosti rodičů vyhovělo. Ani ostatní zastupitelé nebyli proti snahám rodičů vybudovat pro děti hřiště, jen se přikláněli k názoru vedení města zahrnout tento návrh do celkové koncepce rumburského školství. Rozhodný argument přinesl až zastupitel Václav Staněk: „Nikdo nemůže obviňovat město, že pro děti ze školy v Tyršově nic neudělalo. Jen vloni se tady vybudoval nový chodník, zatravnil se pozemek a byly upraveny dětské prolézačky a jiné herní prvky. Takže děti z prvního stupně si mají kde hrát a aktivně si odpočinout. Děti z druhého stupně by také měly volnou plochu, ta však nyní slouží jako parkoviště.“ Dodal ale také, že pochybuje, zda hygienik dovolí vybudovat dětské sportovní hřiště jen deset metrů od hlavní dopravní tepny města a že plány školy i zastupitelů se budou muset jeho rozhodnutí podřídit tak jako tak. S tímto argumentem se ztotožnila většina zastupitelů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail