Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburští si připomněli zrušení zdejšího kapucínského kláštera

Před šedesáti lety byl v rámci »Akce K« násilím zrušen kapucínský klášter v Rumburku. Odvedením řeholníka P. Karla Stona byla ukončena 267 let trvající existence kláštera, který významně obohatil duchovní život Rumburku a Šluknovska. Stalo se tak 4. května 1950.

Událost si Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk připomněla v neděli 2. května mší svatou, díky níž se symbolicky kapucíni vrátili do Rumburku prostřednictvím duchovního P. ThLic. Kryštofa Jiřího Javůrka z klášterního kostela sv. Josefa v Praze. Další připomínkou byl varhanní koncert Stanislava Eichlera a Jiřího Chluma, prohlídka klášterního kostela a bývalého kláštera a v úterý 4. května přednáška Filipa Stojaníka o »Akci K« na Šluknovsku.

Počátky kapucínů v Rumburku se začaly psát roku 1683. Příchod řeholníků z Řádu menších bratří kapucínů (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum) do Rumburku si vyžádalo splnění závazku ze závěti, kterou roku 1667 sepsal velvyslanec habsburského císaře ve Španělsku a majitel rumburského panství hrabě František Eusebius z Pöttingu.

„Akce K (klášter) proběhla v průběhu dubna 1950 na území celé České republiky, místy byla dokončena o měsíc později. Šlo o předem připravené zrušení všech mužských klášterů a odvlečení řeholníků do internačních a centralizačních táborů. Na zásahu se podíleli příslušníci Státní bezpečnosti, Sboru národní bezpečnosti a Lidových milicí. Řeholníci byli izolováni, někteří uvrženi do vězení, jiní do táborů nucených prací a pracovně-technických praporů Československé lidové armády,“ vysvětlil páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity.

Kvardián (představený) kapucínského kláštera v Rumburku, páter Mansuet, vlastním jménem Karel Ston, byl po odvlečení z Rumburku jako jeden z devatenácti kapucínů umístěn v nejtvrdším internačním táboře v Želivu. Později byl internován v Broumově. „Po propuštění a penzionování působil u řeholních sester, zemřel v roce 1965. Vlastní klášterní budova v Rumburku zůstala nevyužitá a dlouhá léta chátrala, roku 1994 začala sloužit potřebám městské knihovny. O rok později, 28. srpna 1995, zemřel poslední žijící rumburský kapucín páter Leonhard (vlastním jménem Anton Slezak),“ připomněla Barbora Hildebrandtová z rumburské Lorety. Historie kapucínského kláštera se až do 30. června připomíná v přízemí Městské knihovny Rumburk. Na výstavě »Kapucínský klášter v Rumburku (1683-1950)« jsou k vidění dobové plány, dokumenty a fotografie.

Klára Mágrová

Tisk Tisk | E-mail E-mail