Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Přes MAS Šluknovsko by mohly přitéct do výběžku první dotace

Místní akční skupina Šluknovsko (MAS) dokončila již začátkem října přípravy pro první výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Úspěšní žadatelé mohou získané finance použít na realizaci svých projektů, které přispějí k rozvoji venkova a které budou v letech 2007 až 2013 naplňovat Strategický plán Leader: Šluknovsko návštěvníkům i sobě.
Hodnocení projektů bylo zahájeno zasedáním představenstva a obou komisí. Byly shrnuty zásadní priority pro přípravu 1. výzvy vyplývající ze strategie MAS Šluknovsko. Jsou jimi především rozvoj zemědělských činností, nezemědělské produkce a cestovního ruchu, dále pak zvýšení úrovně života na venkově spolu se vzděláváním. Z těchto priorit vyplynuly oblasti finanční podpory.
Sobotní dopoledne věnovala výběrová komise konečnému hodnocení předložených žádostí o dotaci, které poté odsouhlasilo představenstvo MAS. Vyhodnocené projekty budou předány ke konečnému schválení na Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu v Ústí nad Labem.
Již koncem letošním roku bude vyhlášena 2. výzva, v rámci níž bude možné předkládat žádosti o dotaci na podporu programů: Modernizace stávajících zemědělských podniků, Diverzifikace činností zemědělských podniků a Budování rekreační infrastruktury, rozvoj služeb. Bližší informace na stránkách www.mas-sluknovsko.cz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail