Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pravoslavný chrám na Strážném vrchu opět navštívil metropolita Kryštof

Pravoslavná církevní obec oslavila v neděli 13. září svůj chrámový svátek Stětí svatého Jana Křtitele v Pravoslav-ném chrámu na Strážném vrchu v Rumburku. Slavnostní bohoslužbu vedl metropolita českých zemí a Slovenska a nejvyšší představitel pravoslavné církve na území bývalého Československa Kryštof za účasti dalších šesti duchovních. Při promluvě zdůraznil potřebu vzájemné úcty, která se bohužel z našeho současného života vytrácí. Lidé dnes často nemají respekt jeden před druhým, nemají respekt k předkům a k hodnotám, které nám zde zanechali a na něž musíme přirozeně navázat. Kdo nemá sám úctu, nemůže ji očekávat a žádat pro sebe. Vladyka metropolita také při této příležitosti vyznamenal dlouholetého starostu obce bratra Jiřího Pazderníka, který ve farnosti prožil 62 let svého života.
Po liturgii v chrámu na Strážném vrchu se duchovní a věřící odebrali na městský hřbitov ke krátké zádušní službě za zakladatele farnosti otce Andreje Kolomackého.
V průběhu oběda v domě kultury byla příležitost pohovořit s čestnými hosty, například se senátorem Ing. Jaroslavem Sykáčkem a s místostarostou Ladislavem Pokorným, kteří vysoce ocenili péči pravoslavné církve o zvelebení areálu na Strážném vrchu. Metropolita Kryštof jednal i s radními Ústeckého kraje a se zástupci občanských sdružení.
Hodně se diskutovalo především o připravovaném zřízení hřbitova na Strážném vrchu, který by byl s výměrou pouhých 36 m2 nejmenším hřbitovem v republice a kam by měly být přeneseny ostatky otce Kolomackého z městského hřbitova.
Jednalo se také o dokončení rekonstrukce areálu na Strážném vrchu. Přestože od konce 90. let zde bylo vykonáno mnoho práce a úroveň místa se výrazně zlepšila, zbývá dořešit stav přístupové komunikace a vstupního prostranství, opravu křížové cesty a drobnější opravy v interiéru kaple. To si však žádá spolupráci všech zastoupených stran i vzhledem k tomu, že vlastníkem areálu není pravoslavná církev, ale církev římsko-katolická. Ta ale již bezplatně převedla část pozemku pro pohřebiště do vlastnictví pravoslavné farnosti.
V každém případě se dnes pravoslavná církev nijak nebrání spolupráci s ostatními církvemi, zdůraznil Metropolita Kryštof a dodal, že křížová cesta je pro obřady i osobní modlitbu otevřena všem křesťanům bez ohledu na vyznání, resp. církevní příslušnost, jakož i pro ty, kteří se k žádné církvi nehlásí.
V závěru své návštěvy vladyka Kryštof poděkoval všem za pomoc Strážnému vrchu. Je to místo, které je pro českou pravoslavnou církev důležité a i metropolita má k němu od mládí úzký vztah. Zároveň všechny přítomné pozval na oslavu 30. výročí zesnutí archimadrity Andreje Kolomackého, která se pravděpodobně i za účasti pravoslavných biskupů ze zahraničí s pomocí Boží uskuteční 13. února 2010.

apravoslavni1

Starosta města a senátor Jaroslav Sykáček a místostarosta Ladislav Pokorný předali metropolitovi Kryštofovi a duchovnímu správci otci Antoniji Drdovi knihu o městě Rumburk. Foto: Stejskal

Tisk Tisk | E-mail E-mail