Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Hospodaření města Rumburk zkontroloval nezávislý auditor

Rumburk • Na svém posledním zasedání schválili rumburští zastupitelé Závěrečný účet města za rok 2008, který prošel kontrolou nezávislého auditora. Jeho zpráva byla letos poprvé rozšířena nad zákonný rámec o ověření účetní uzávěrky. „Jsme prvním městem mezi Libercem a Ústím nad Labem, které se dobrovolně podrobilo takové hloubkové kontrole. Rozsah auditu je tedy shodný s rozsahem prováděným v komerčním sektoru,“ zdůrazňuje místostarosta města Rumburku Darek Šváb.

Hodnocení auditora vyznělo pro Rumburk velice příznivě: „Podle našeho názoru podává účetní závěrka ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města Rumburk. Při provedených šetřeních nebyly zjištěny případy porušení rozpočtové kázně. Závěrečný účet byl sestaven v souladu s údaji účetnictví a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu,“ shrnuje ve své zprávě auditor Ing. Lumír Šubert.

Tisk Tisk | E-mail E-mail