Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tisková zpráva k úmrtí novorozence v Lužické nemocnici a poliklinice, a.s. v Rumburku

Vedení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk je nuceno reagovat na dezinformace, které se objevily v souvislosti s úmrtím novorozence v Lužické nemocnici.

Dne 22. května letošního roku kolem 10.15 hod. byla přijata do rumburské nemocnice ve velmi vážném zdravotním stavu a s patologickou hypertenzí mladistvá prvorodička M. N. ze Šluknova. Její zdravotní stav si vyžádal řešit situaci ihned, a to císařským řezem. V 11.40 hod. se jí narodil chlapec s porodní váhou 3,02 kg a mírou 48 cm. Porod císařským řezem proběhl bez komplikací.

Vzhledem k tomu, že vážný zdravotní stav matky neumožňoval, aby o dítě pečovala sama, bylo umístěno na novorozenecké stanici dětského oddělení.

Dne 27. května kolem 03.15 hod. došlo k náhlé zástavě dechu a srdeční akce dítěte, které bylo ihned oživováno (resuscitováno, intubováno, byla prováděna nepřímá masáž srdce) přivolanými lékaři, a to po dobu téměř jedné hodiny. Dítě se však nepodařilo přes veškerou snahu přivést zpět k životu a ve 4:30 hod. bylo prohlášeno za mrtvé.

„Vzhledem k tomu, že matka dítěte ve vážném, až život ohrožujícím zdravotním stavu v ranních hodinách opustila nemocnici bez vědomí ošetřujících lékařů a bez podpisu reversu, požádalo vedení gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice o součinnost při pátrání Policii ČR. Zároveň byla vedením nemocnice Policii ČR nabídnuta plná spolupráce pro případ, že by rodina podala trestní oznámení,“ zdůrazňuje pan Darek Šváb, předseda představenstva.

Vzhledem k dalšímu vývoji situace, trestní oznámení bylo podáno rodinou, byla policií nařízena soudní pitva. Z předběžných výsledků sice zatím nebyla stanovena přesná příčina úmrtí dítěte, ale bylo vyloučeno pochybení či zanedbání péče ze strany lékařů a personálu zdravotnického zařízení. Konečné a přesné výsledky však budou známy až po provedení biologických rozborů, zejména toxikologických, kterými by se měla vyloučit intoxikace matky psychotropními či omamnými látkami ještě před porodem.

Vedení nemocnice zásadně odmítá jakékoli spekulace a nepřesné informace, které poškozují dobré jméno porodnice Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku. „V současné době čekáme na výsledky soudních znalců a závěry šetření policie, a bude-li to třeba, budeme naše dobré jméno hájit i soudní cestou,“ uvedl předseda představenstva pan Darek Šváb.

„Vedení nemocnice hluboce soucítí s bolestí a žalem rodiny dítěte a chápe jejich kroky proti Lužické nemocnici. Přesto jsme si jisti, že probíhající šetření zcela očistí dobré jméno nemocnice i lékařů,“ zhodnotil situaci pan Šváb.

Mgr. Dagmar Žáková

tisková mluvčí Města Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail