Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Krajská rada zasedala v Rumburku

Rumburk, Krásná Lípa, Jiříkov • Své 17. jednání ve III. volebním období pojali členové rady Ústeckého kraje jako výjezdní. V jejím rámci navštívili oblast Českého Švýcarska. Jejich program začal v Krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska, kde je přivítal starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart a ředitel o. p. s. České Švýcarsko Marek Mráz. Ten krajské radní seznámil s činností a smyslem této obecně prospěšné společnosti a představil jim konkrétní projekty na podporu cestovního ruchu v oblasti Českého Švýcarska.

Setkání se členy rady byl přítomen také ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Ten radním představil záměr rozšířit hranice národního parku. Uvedl, že správa by chtěla park rozšířit nejen o oblasti těsně přiléhající k současnému území parku, ale i o Tisské a Ostrovské stěny, které jsou od hranic parku několik kilometrů vzdálené.

Z Domu Českého Švýcarska se radní přesunuli do dětského domova v Krásné Lípě, kde s ředitelkou Janou Dykastovou hovořili o životě dětí a problémech, se kterými se zde potýkají.

Po poledni čekal na členy rady a hejtmanku kraje Janu Vaňhovou pracovní oběd se starostkou saského příhraničního města Seifhennersdorf Karin Berndt v restauraci Dymník u Rumburku. Řeč byla hlavně o možnostech přeshraniční spolupráce, která by směřovala zejména k podpoře turistického ruchu.

Další zastávkou výjezdního zasedání rady byl Ústav sociální péče v Jiříkově. Ředitel ústavu Pavel Maleček seznámil členy rady s plány na výstavbu nové budovy ústavu. Dosud totiž ÚSP Jiříkov sídlí ve čtyřech samostatných budovách, což je pro provoz zařízení nepraktické. Navíc jde o domy, které jsou leckdy ve špatném technickém stavu.

Svou první výjezdní radu ve třetím volebním období zakončili krajští politici ve Střední škole služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu. Tato škola nabízí širokou škálu vzdělávacích oborů od ekonomiky, přes hotelovou školu, návrhářství a výrobu oděvů až ke kadeřnictví a kosmetice. Většinou těchto dovedností se žáci radním pochlubili. Předvedli jim ukázky líčení, vlasové tvorby i malou módní přehlídku. Žáci hotelových oborů připravili drobné občerstvení a připravili ukázku míchání nealkoholických drinků.

V podvečerních hodinách proběhlo běžné jednání Rady Ústeckého kraje. V jeho rámci radní probírali mimo jiné finanční příspěvek Ústeckého kraje na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009.

Jednotkám Sborů dobrovolných hasičů obcí na území Ústeckého kraje určili krajští radní celkem 1.708.000 Kč. O příspěvek požádalo celkem 158 obcí. Tyto příspěvky pokryjí část nákladů na nákup základní výstroje pro nové členy, zásahových obleků, požárních hadic a dalšího hasičského vybavení. Obce, které zřizují Jednotky požární ochrany (JPO) III. kategorie, obdrží částku 15 a 23.000 Kč s přihlédnutím k počtu výjezdů JPO za rok. Částka 8.000 Kč je přidělena obcím JPO V. Jiný finanční příspěvek obdrží jednotky požární ochrany Velké Březno, Velký Šenov, Radonice a Budyně nad Ohří na nákup motorových stříkaček a plovoucích sacích košů v částce cca 250.000 Kč na obec. Na podzim bude jednotkám požární ochrany II osmi obcí poskytnut příspěvek v částce cca 4.300.000 Kč ze státní neinvestiční účelové dotace.

Rada také vzala na vědomí informace o hrazení regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních v měsíci dubnu. Možnost nechat si uhradit poplatek od Ústeckého kraje využilo 40 % pacientů krajských zdravotnických zařízení a nechali si proplatit 66 % všech vybraných poplatků v hodnotě 3.494.530 Kč.

Nakonec rada vzala na vědomí zprávu o záměru rozšíření Národního parku České Švýcarsko a tento záměr schválila. Smyslem změny je do národního parku zahrnout lokality, které do parku logicky patří a mohly by být jeho chloubou. Navržená úprava může být ještě diskutována a vznikla díky iniciativě Správy Národního parku. Pro konečnou úpravu hranic je nutná změna zákona Parlamentem ČR a tedy i jednoznačný souhlas všech dotčených subjektů v regionu.

hejtmanka1

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová se při výjezdním zasedání krajské rady ve Šluknovském výběžku sešla na Dymníku se starostkou Seifhennersdorfu Karin Berndt. Foto: to úk

Tisk Tisk | E-mail E-mail