Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jsme hospodární?

Již delší dobu jsme informováni o rekonstrukci silnice mezi Českou Kamenicí a Rumburkem. Nejprve se loni začalo se silničními propustky. V letošním roce začaly práce přímo na silničním tělese, kde se frézuje nevyhovující živičný povrch a v některých úsecích se dokonce odtěžuje i podloží, a to cca do hloubky 50 – 70 cm. A právě u posledně jmenovaného úkonu mi zůstává rozum stát.

Nákladné odtěžování podloží se provádí v současné době například v obcích Rybniště a Krásná Lípa. A to v místech, kde se před pár lety pokládaly nové živičné povrchy a kde nejsou žádné známky propadlé vozovky, či vyježděné koleje. V celém Šluknovském výběžku jsou silnice ve stokrát horším stavu a my rekonstruujeme ty nové, které jsou v pořádku.

V Rybništi se v dotčeném úseku frézuje třiceticentimetrová vrstva živičného povrchu, která je sama o sobě dostatečnou zárukou dobrého podloží. V Krásné Lípě se odtěžuje podloží v úseku, kde se před dvěma roky pokládal povrch nový. V odtěženém místě je v řezu vidět kvalitní původní podloží ukončené žulovými kostkami, překrytými novým živičným povrchem. Nikde nejsou žádné známky poškození.

A tak se ptám, kdo rozhodl o těchto pracích a plýtváním našimi veřejnými finančními prostředky? Kdo má stavební dohled nad touto stavbou? Proč se práce okamžitě nezastaví, když je evidentně vidět, že jsou zbytečné?

Většinou tam, kde se dělají nové sinice a pro ně nová podloží (tzv. kufr) se časem ukáže, jak obtížné je postavit novou silnici, aniž by se časem nepropadala. A my si dovolíme narušovat kvalitní, léty upěchované podloží.

Nad tím zůstává rozum stát a za to by měli někoho okamžitě zavřít. V médiích máme žhavé téma, vymáhání dvouset-korunových částek od nepřizpůsobivých občanů. Ale nad plýtváním milionových částek se nikdo nepozastaví.

Vyzývám tímto odpovědné osoby, pozvěte si nezávislé znalce z tohoto oboru a přehodnoťte postup prací na rekonstrukci zmiňovaných úseků. Za ušetřené peníze můžeme provést spoustu potřebnějších oprav silnic ve Šluknovském výběžku. Jen namátkou uvedu roky požadovanou rekonstrukci silnice z Rybniště k nádraží ČD – Chřibská, nebo úsek Schöber (Šébr) apod.

Vezměme rozum do hrsti a nebojme se přiznat chybu. Nedávejme občanům možnost myslet si, že se práce a náklady opět uměle navyšují, aby mohly dodavatelské firmy někoho zasponzorovat. Nejednejme neuváženě a ještě k tomu v době, kdy máme všichni hluboko do kapsy. Kdybychom my, starostové v malých obcích, takto hospodařili, tak bychom byli nejspíš velmi rychle odvoláni.

Karel Kopecký

starosta obce Horní Podluží

Tisk Tisk | E-mail E-mail