Prioritou HSRD pro rok 2009 je obchvat na I/9 a kruhový objezd Na Mýtě

Tištěné noviny 07/2009 | 9. 4. 2009 | Zprávy a publicistika

Sněm Hospodářské a sociální rady okresu Děčín stanovil na únorovém zasedání své základní úkoly na rok 2009. I nadále klade důraz na zapojení regionu do projektů v rámci Státních rozvojových programů Severozápad, Rozvojového operačního programu regionů NUTS 2 – Severozápad a dalších dotačních titulů financovaných z prostředků státního rozpočtu a fondů EU.

Prioritou pro Šluknovský výběžek je regionální rozvoj dopravy, dopravní obslužnosti a infrastruktury, zejména pak prosazení požadovaných silničních staveb na silničním tahu I/9 v úseku Svor – Rumburk a dále do západní části Šluknovského výběžku, výstavba kruhového objezdu křižovatky na silnici I/9 „Na Mýtě“ mezi Jiřetínem pod Jedlovou a Horním a Dolním Podlužím, ale také narovnání dvou zatáček v katastru obce Dolní Podluží a Jiřetín.

Zásadní pro rozvoj Šluknovska je podle HSRD i železniční propojení česko- -saského příhraničí v regionální osobní dopravě včetně obnovy železničního pohraničního přechodu mezi ČR a SRN v úseku Dolní Poustevna – Sebnitz.

Sněm HSRD bude i nadále požadovat od všech kompetentních orgánů státní a veřejné správy realizaci všech schválených projektů a rozvojových záměrů včetně požadovaného finančního krytí z prostředků státního rozpočtu ČR, případně fondů EU. V roce 2009 zajistí Hospodářská a sociální rada Děčínska finanční podporu projektů předkládaných malými obcemi, případně neziskovými organizacemi, které ze svých rozpočtů nemohou potřebné stavby v plném rozsahu zajistit

Kromě témat zaměřených na rozvoj a budoucnost Šluknovského výběžku se Sněm HSRD zabýval i volbou svých statutárních orgánů na další období do roku 2011, a především nového předsedy. Tím byl opět zvolen Josef Zoser, starosta obce Jiřetín pod Jedlovou, který v HSRD zastupuje Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2009/04/09/prioritou-hsrd-pro-rok-2009-je-obchvat-na-i9-a-kruhovy-objezd-na-myte/