Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Rumburk má na Moravě mladšího bratra

Ten, kdo by chtěl navštívit Rumburk, si musí dát pozor, aby místo v jedenáctitisícovém severočeském městě v Děčínském okrese neskončil v malé obci Nový Rumburk na Severní Moravě. Zde se uprostřed Jeseníků nachází dnes již téměř zapomenutá osada s pouhými pěti domy, kterým místní říkají Na Rumburku, nebo postaru Nový Rumburk.
Osadu Neu-Rumburg založil v roce 1769 hrabě Alois Lichtenštejn na polnostech náležejících ke Stříbrnickému dvoru na panství Kolštejn (dnešní Branná) a osadil ji přistěhovalci z Rumburku v Čechách. V samotné osadě Nový Rumburk záhy vyrostlo 38 chalup a na nedalekém Sviním vrchu šest. Celkem zde žilo 225 osob a až na jednoho cizozemce to všechno byli Němci, katolíci.
V roce 1839 žilo v této malé osadě 311 obyvatel ve 46 domech. V každém byl tkalcovský stav a z pod zručných rukou místních tkalců vyšly denně desítky metrů jemného plátna a kanafasu. V obci byla zřízena jednotřídní škola a pro zbožné farníky byl postaven i malý kostelík. Nechyběl zde ani koloniál, ale fara a pošta se nacházely v nedalekém Starém Městě, stejně jako všechny další důležité úřady, včetně matriky. Ta také vedla veškeré matriční údaje o obyvatelích Nového Rumburku od jeho založení v roce 1769 až do zániku.
Vesnice byla postavena v tradičním stylu německých vesnic, jak ji známe i od nás, ze Šluknovského výběžku. Josef Šíma v Kronice Starého Města a okolí popisuje Nový Rumburk jako „malou osadu, část obce Stříbrnice, rozkládající se na jihovýchodních svazích Králického Sněžníku, která má řadový půdorys se širokými rozestupy usedlostí a s tím utvářenými záhumenicovými plužinami“.
Zánik obce začal v polovině dvacátého století, kdy osadu začali její obyvatelé opouštět a stěhovat se za prací a lepším živobytím do větších měst. Nový Rumburk splynul v roce 1965 s obcí Stříbrnice. Ale ani ta si dlouho neudržela svou samostatnost a o něco později se stala součástí dvoutisícového Starého Města pod Sněžníkem. V roce 1973 srovnali vojáci větší část Nového Rumburku se zemí a jejich planýrování podlehl i kostelík, který byl vyhozen do povětří.
Jak se zdá, dnešní Nový Rumburk je jedním ze zapomenutých a téměř opuštěných koutů naší republiky, přestože v jeho okolí i jeho původní domovině, v Rumburku v Čechách, jde život vesele dál.
Ten, kdo by se ze zvědavosti nebo z nostalgie chtěl vydat po stopách našich dávných předků, najde Nový Rumburk v Olomouckém kraji v okrese Šumperk, jen malý kousek od Starého Města. A ti, kteří by se do těchto míst chtěli vydat pomocí buzoly nebo GPS, ho najdou podle souřadnic, a to na 50°11’ severní šířky a 16°55’ východní délky.

Tisk Tisk | E-mail E-mail