Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Krize v Evropě se promítla i do ekonomiky UNILESu

V Městské knihovně v Rumburku se 20. června konala valná hromada rumburské akciové společnosti UNILES. Společnost podniká od r. 1992 v oboru lesnických a zahradnických prací, obchodu s dřívím a řezivem a v zemědělství. Za loňský rok vykázala obrat 577 mil. Kč a čistý zisk ve výši 10,8 mil. Kč. Těmito ukazateli patří UNILES k největším firmám v regionu.
Na valné hromadě se sešli akcionáři vlastnící 89,4 % akcií společnosti. Představenstvo ve své Zprávě o podnikatelské činnosti vyhodnotilo ekonomické výsledky roku 2007 jako úspěšné, zároveň ale upozornilo na velmi nepříznivé podmínky hospodaření v roce 2008. Lesnický i dřevozpracující průmysl v celé Evropě se totiž nečekaně dostaly do hluboké odbytové krize provázené historicky nevídaným propadem cen dříví a řeziva. Představenstvo upozornilo, že vzniklá situace se negativně promítne do letošních ekonomických výsledků UNILESu a doporučilo valné hromadě z důvodů opatrnosti nevyplatit ze zisku roku 2007 ani dividendy ani tantiemy, a to na rozdíl od předchozího osmiletého období 1999 – 2006, kdy každoročně byly akcionářům vypláceny poměrně značné dividendy. Akcionáři toto stanovisko představenstva přijali a po schválení účetní závěrky roku 2007 ponechali vytvořený čistý zisk z roku 2007 ve fondu rozvoje společnosti.
Po valné hromadě byl pro přítomné akcionáře a hosty připraven polední raut v klášterní restauraci U Belgičana.

Tisk Tisk | E-mail E-mail