Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská Základní škola U Nemocnice míří do Evropy

Čtenáři Rumburských novin se v jednom z předchozích čísel mohli dočíst o tom, že loni v listopadu byla ZŠ U Nemocnice přijata do svazu škol SCHKOLA jako již druhá rumburská škola po ZŠ Pastelka. Členy svazu jsou školy na území česko – německo – polského Trojzemí. Z České republiky je to ZŠ Hrádek nad Nisou, ZŠ a MŠ Cvikov, ZŠ Pastelka Rumburk a nyní nově ZŠ U Nemocnice Rumburk. Z německé strany spolupracují Schkola Hartau, Schkola Jonsdorf, Schkola Oberland Ebersbach a Schkola Ostritz. Polsko zastupuje Szkola PodstaWowa z Bogatyně.
Třetí květnovou sobotu a neděli strávily pracovní týmy učitelů z těchto škol v nedalekém Seifhennersdorfu, kde německá strana pořádala týmový víkend. Během něj jednotliví partneři prezentovali svou loňskou spolupráci a všechny školy stanovily společné termíny pro příští školní rok. Partnerské školní týmy pak rozpracovávaly své akce a tzv. setkávací dny.
Přestože komunikace probíhala ve třech jazycích, nenastal babylónský zmatek, ale naopak převážilo porozumění, vzájemná tolerance a zodpovědnost vůči spolupracovníkům a dětem.
Po práci zbyl čas i na sportovní soutěže a písničku u táboráku, samozřejmě v trojjazyčném provedení.
ZŠ U Nemocnice čeká první školní rok, během něhož bude probíhat spolupráce s partnerskou školou Oberland Ebersbach. Tým školy vedený ředitelkou Ing. Romanou Buškovou a vedoucí projektu Evou Čáchovou naplánoval spolu s německou stranou budoucím žákům šestých tříd neobvyklé zpestření výuky německého jazyka. Mnoho mezinárodních akcí se však nebude týkat jen těchto dětí, ale budou se jich moci zúčastnit i ostatní žáci a učitelé školy a samozřejmě i všichni rodiče.
Po rumburské Pastelce se i ZŠ U Nemocnice otevírá Evropa. A proč se kantoři snaží udělat něco neobvyklého pro své žáky? Proč je chtějí zvednou ze školních lavic mezi vrstevníky z jiných zemí? Na to najdeme odpověď ve stanovách svazu SCHKOLA: „Chceme, aby děti zvládly jazyk partnerů a aby si vybudovaly úctu k druhým bez ohledu na národnost a kulturu, a tím došlo ke sblížení našich zemí.“
Nezbývá, než popřát Rumburským, aby co nejvíce využili tyto skvělé možnosti, které se v ZŠ U Nemocnice otevírají, a aby se jejich děti prostřednictvím této spolupráce staly hrdými a plnohodnotnými Evropany.

Tisk Tisk | E-mail E-mail