Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kaple sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu se bude i nadále opravovat

Postupná rekonstrukce kaple sv. Jana Křtitele na Strážném vrhu v Rumburku a s ní sousedícího farního domu probíhá nepřetržitě již od roku 1998. Náklady na obnovu tohoto pravoslavného kostelíka přesáhly již dva miliony korun, na nichž se město Rumburk finančně podílelo přibližně 27 procenty.
V tomto roce chce Pravoslavná církevní obec v Rumburku nechat restaurovat vitráž v západním bloku lodi s vyobrazením křtu Páně v Jordánu, která je součástí původní římsko-katolické výzdoby kaple. Její restaurování by mělo stát více jak 160 tisíc korun. Hlavní část prostředků na obnovu této památky by mohla činit dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje z programu na záchranu a obnovu kulturních památek, o kterou církev Ústecký kraj požádala.
Dalších 130 tisíc korun by ještě letos mělo být použito na obnovu vnitřní výzdoby kaple, zejména její ornamentální části. Výzdoba, která pochází z 50. let minulého století, je dnes dost poškozená a její rychlá obnova je nevyhnutelná. Část prostředků na realizaci tohoto záměru chce pravoslavná církev získat z dotací ministerstva kultury z programu na opravy kulturních památek ve vlastnictví církví.
Ani město Rumburk nezůstalo pozadu a na opravy kaple sv. Jana Křtitele na Strážném vrhu přispělo v tomto roce částkou 92 tisíc korun.

Tisk Tisk | E-mail E-mail