Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Učitelé jsou rodinným stříbrem

Vážení přátelé, zanedlouho oslavíme Den učitelů. Přemýšlel jsem při té příležitosti, jakým způsobem bych měl vyjádřit svůj vztah k těm, kteří denně vystupují před svými žáky a snaží se jim předat své znalosti a zkušenosti, a stále dokola mě napadala slova jako jsou úcta, obdiv, respekt.
Chtěl jsem učitelům poděkovat za jejich náročnou práci, za vše, co našim dětem dávají a co vše pro ně dělají nad rámec svých pracovních povinností, ale pak jsem si vzpomněl na slova jednoho moudrého člověka, který kdysi řekl, že účelem vzdělání není jen zaplnit mysl, ale otevřít ji.
A já jsem si uvědomil, že je nutné poděkovat za mnohem víc.

***

Dovolte mi tedy, abych Vám všem, učitelům mateřských, základních i středních škol, všem, v jejichž rukách leží vzdělání dětí, poděkoval a složil hlubokou poklonu za to, že jste nositeli vzdělání a kultury našeho národa. Že jste těmi, kteří vzdělávají naše děti a mládež a vychovávají z nich plnohodnotné, vzdělané a sebevědomé jedince, kteří dál ponesou Váš odkaz ke svým dětem, ale i ke svým žákům.
Jste to Vy, kteří máte v rukou moc vytvářet a modelovat svým nezpochybnitelným dílem budoucnost této země, její vážnost a postavení ve světě, protože vy kultivujete naše budoucí generace, vy jim vštěpujete nejen poučky a pravidla, ale i morální zásady, vy ovlivňujete jejich společenské, kulturní a politické postoje.
Před těžkým úkolem, který nesete na svých ramenou, se hluboce skláním a děkuji Vám za to, s jakou poctivostí, nasazením a zodpovědností ho ve prospěch nás všech a našich budoucích generací vykonáváte.

Ing. Jaroslav Sykáček
starosta města Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail