Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Správa NP České Švýcarsko zakázala vstup do některých lokalit

Od začátku března zakázala Správa Národního parku České Švýcarsko vstup do některých oblastí. Důvodem zákazu je probíhající rozmnožování a hnízdění zvláště chráněných druhů ptactva. Jedná se zejména o sokola stěhovavého, čápa černého, krkavce velkého a výra velkého.
„Hnízdiště ptáků každoročně uzavíráme proto, abychom jim zajistili klid pro vyvedení dalších generací. Pro hnízdiště výra a sokola platí omezení do 30. června, do blízkosti hnízdišť čápů je vstup zakázán do 31. července, krkavci musí zůstat nerušení do 15. června. Pohyb návštěvníků v místech jejich hnízdění může mít za následek například to, že ptáci hnízdo vůbec nezaloží, nebo opustí. Nejsmutnější jsou ale případy, kdy jsou ptáci vyrušeni během hnízdění a dojde k zastydnutí vajíček nebo k úhynu mláďat,“ říká Jan Drozd, zástupce ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko.
Uzavřeno je celkem deset lokalit. Návštěvníci mohou získat přehled uzavřených míst včetně mapky na internetových stránkách správy národního parku (www.npcs.cz) v sekci aktuality, na úředních deskách správy a obcí, kterých se opatření týká, a v neposlední řadě v tisku. Přímo v terénu jsou uzavřená místa označena informačními tabulkami. Pohyb po značených turistických cestách opatřením omezen není.
Pokud někdo zákaz vstupu poruší, bude mu uložena pokuta,“ říká Pavel Svoboda, vedoucí stráže přírody a dodává: „Návštěvníci národního parku jsou hlavně lidé, kteří mají rádi živou přírodu a mají pochopení pro přijatá opatření. Věříme proto, že nebude nutné nikoho postihovat.“
V uplynulých letech se podařilo vytvořit na území Českého Švýcarska životní podmínky pro řadu ohrožených druhů. Jedním z velkých úspěchů je například návrat sokola stěhovavého, který je v naší přírodě stále kriticky ohroženým druhem.
Tomáš Salov
Uzavřené lokality
Jetřichovice      ‑u zelené turistické trasy „Žluté cimbuří“, u červené turistické značky pod Kolištěm, věž Golem, u modré turistické značky u Tokáně

Rynartice         ‑Táborový důl u silnice na Tokáň, u žluté turistické značky u Dlouhých schodů

Doubice           Dravčí stěny, u modré turistické značky okolo Hadího pramene

Vlčí hora          Volský důl (odbočka od červené turistické značky)

Srbská Kamenice        Ferdinandova soutěska

Hřensko           pod Stříbrnými stěnami

cap

K silně ohroženým druhům, které na území NP České Švýcarsko hnízdí, patří také čáp černý.

Tisk Tisk | E-mail E-mail