Nové vzdělávací kurzy v Krásné Lípě

Tištěné noviny 04/2008 | 21. 2. 2008 | Zprávy a publicistika

Krásná Lípa - Již od března připravila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko dva zajímavé vzdělávací kurzy, které jsou určeny zájemcům z řad veřejnosti, zaměstnancům soukromých firem, ale i pracovníkům státních i neziskových organizací.
Prezentační dovednosti a vystupování na veřejnosti – to je název třídenního kurzu, který bude probíhat od 5. do 7. března. Účastníci se zde naučí správně prezentovat své záměry a svou firmu, účelně vystupovat před veřejností a zákazníky, správně sestavovat své prezentace, zjistí, jak se zbavit trémy, jaké jsou základy kvalitní verbální i neverbální komunikace, zdokonalí se v zákla-dech společenského jednání a etiky.
Druhý kurz s názvem Pracovník regionální turistiky v chráněných územích je akreditovaný kurz MŠMT pro všechny, kteří mají zájem profesně působit v oblasti průvodcovských služeb v chráněných územích, zejména v regionu Národního parku České Švýcarsko.
Bude probíhat od 17. března do 20. května 2008 a účastníci se seznámí jak s teorií, tak s praxí, protože součástí kurzu jsou i exkurze v terénu a zkušební průvodcovské trasy posluchačů kurzu s různými skupinami. Kurz obsahuje celkem 169 hodin, z toho 110 hodin praxe. Zajímavá je i informace, že pro osoby registrované na úřadech práce je kurz zdarma. V případě zájmu se lze účastnit i dílčích, tématicky samostatných seminářů.
Oba tyto kurzy probíhají v nových, moderně vybavených učebnách Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Podrobné informace o výše zmíněných kurzech i dalších vzdělávacích akcích najdete na: http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani-nabidka-otevrene-seminare/.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2008/02/21/nove-vzdelavaci-kurzy-v-krasne-lipe/