Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vážíme si všech, kteří otevřeli srdce

kolednik Již osmým rokem pořádala Farní charita Rumburk Tříkrálovou sbírku. Ve dnech 4. až 5. ledna klepali malí koledníci na dveře domů v Rumburku, Jiříkově a přilehlém okolí. Do zapečetěných pokladniček se podařilo vybrat 20.081,50 Kč, z toho Rumburští přispěli částkou 8.550,50 Kč a občané Jiříkova a okolí 11.531,- Kč. Z celé koledy bude použito 65 % na provoz Občanské poradny Rumburk, která poskytuje občanům bezplatné poradenství. Zbývajících 35 % půjde na humanitární pomoc v zahraničí a režii Tříkrálové sbírky.
Ráda bych poděkovala dětem a vedoucím skupinek, kteří se v mrazu a větru vydali jako Tři králové koledovat, nenechali se odradit počasím a mnohdy i příkrým odmítnutím oslovených občanů. Naše díky patří i Salesiánskému středisku mládeže v Jiříkově, Římskokatolické farnosti Rumburk za jejich pomoc, a ženám, které uvařily koledníkům dobrou polévku.
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky po celé republice je obnovením tradice a připomenutím dávného putování tří mudrců, kteří se chtěli poklonit novému spasiteli a předat mu své dary. Tím bych chtěla vyjádřit, jak moc si vážíme všech, kteří nám do kasiček vhodili i sebemenší obnos peněz a přispěli tím na dobrou věc. Je nám jasné, že v našem kraji je vysoká nezaměstnanost a nízké platy. Vnímáme i fakt, že se pořádá více a více sbírek na humanitární účely a mnohdy se lidé setkávají i s podvodníky. Proto si velmi vážíme a děkujeme všem těm, kteří nám otevřeli svá srdce i domovy, za finanční podporu naší služby, která je využívána obča-ny z celého okolí. Upřímně děkujeme a doufáme, že v příštím roce se otevřou srdce i těch, kteří nás letos od sebe odehnali.

Tisk Tisk | E-mail E-mail