Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vážení občané

Vážení občané,

Silvestr roku 2007 je dnes již

minulostí a my společně vstupujeme

do roku nového, do roku 2008.

Nabízí se otázka, jaký vlastně byl rok 2007? Splnil naše očekávání nebo byl pro nás zklamáním? To jsou otázky, na které si může odpovědět za sebe pouze každý z nás. Pro někoho byl jistě přínosem a rokem šťastným, pro jiné zase rokem ztrát, zklamání a plným bolesti.

V každém případě však musíme jít dál a vykročit vstříc roku 2008.

Nejsem sice tak optimisticky naladěný jako pan prezident ve svém novoročním projevu a nejsem přesvědčen o tom, že právě dnes žijeme v nejlepším období naší země, ale přesto věřím, že se nám podaří překonat jak stávající pocity nejistoty a obavy z budoucnosti, tak i samotné problémy, starosti a případné nástrahy i v tomto roce.

Proto přeji každému z nás, abychom se dokázali radovat i ze zdánlivých maličkostí, které často míjíme bez povšimnutí, a abychom dokázali čerpat svou sílu z lásky svých dětí, vnoučat a dalších bytostí nám nejbližších.

Rok 2008 bude kromě několika významných výročí dotýkajících se celé České republiky jistě zajímavý i z pohledu historie města Rumburk.

Snad nejvýznamnějším bude 710. výročí od 1. písemné zmínky (r. 1298) o našem městě.

Neméně významným je jistě i 90. výročí Rumburské vzpoury (21. 5. 1918), události, která svým významem naše město právem zanesla i do školních učebnic.

A chybou by jistě bylo nevzpomenout i na 150. výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů, který byl založen 18. 8. 1858 ku příležitosti narozenin císaře Františka Josefa I.

Jsem přesvědčen, že je zapotřebí si tyto historické události připomínat a jejich prostřednictvím posilovat hrdost ke svému městu.

Vážení občané, při putování po cestách osudu připravených rokem 2008 přeji nám všem hodně zdraví a sil, plnou náruč štěstí, nezdolnou míru optimismu a hodné lidi kolem sebe.

Tisk Tisk | E-mail E-mail