Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tibetský buddhismus je v Dolním Podluží možné studovat on-line

Společnost Color life centrum z Dolního Podluží a Studijní skupina Dompipa nabízí od ledna tohoto roku pětiletý on-line dálkový studijní program tibetského buddhismu podle Gelug tradice Lama Zong Khapy. Toto studium poskytuje vhodnou příležitost lidem z České republiky získat vzdělání v buddhistickém praktikování a filozofie ve svém vlastním jazyce.
Průvodcem pětiletého programu bude Ctihodný Geshe Jampa Gyatso, duchovní láma Institutu Lama Tzong Khapa z Itálie, který zastává názor, že hlavním účelem studia buddhistických textů je rozvoj dobrých vlastností, jako je láska a soucit a odstranění negativních emocí, neboli mentálních jedů, jako je závislost, nenávist a nevědomost, a to porozuměním a používáním vhodných protijedů.
Basic program se skládá z devíti učebních měsíců v roce, rozdělených na dva semestry. Tyto semestry obsahují i pravidelná víkendová soustředění a duchovní cvičení pod vedením Ctihodného Kevina Middletona. Navíc studenti mohou pokládat své otázky v on-line fóru, kde jim bude odpovídat v českém jazyce asistentka učitele Ester Bílková.
Osnovu Basic Programu sestavil Lama Zopa Rinpoče tak, aby studenti získali rozsáhlé a hluboké znalosti a zkušenosti klíčových aspektů celé buddhistické stezky. Na základě toho zahrnují texty studované v průběhu přednáškového kurzu Basic Programu předměty, které obsahují podrobný přehled buddhistické filozofie, praktikování jednotlivých fází cesty k osvícení (lam-rim) a metod k uskutečnění hluboké přeměny (lo-jong) a také praktikování tajné mantry s obzvláštním důrazem na nejvyšší tantra yogu.
Předměty a texty byly vybrány Ctihodným Lama Zopou Rinpočem tak, aby poskytly velkou hloubku učení Dharmy podle tibetské tradice Mahajány.
Obě učení Sutra i Tantra jsou výjimečnými základy pro pokračování studií učení Dharmy a také pro hluboké ponoření se do každodenní praxe.

Případné dotazy a přihlášky je možné zasílat na info@dompipa.cz, bližší informace na www.dompipa.cz.

Pětiletý studijní plán od roku 2008 do ROKU 2012

2008        Stupně cesty k osvícení (Lam-Rim)
2009        Podstata Tathaghaty, Mysl a schopnost poznávání, Principy
buddhistických škol a buddhistické filozofie / Doktrína
2010        Způsob života Bodhisattvy
2011        Sutra Srdce, Ornament jasné realizace, Mahayánový výcvik mysli
2012        Základy/úrovně a cesty tajné Mantry

Tisk Tisk | E-mail E-mail