Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Cyklus přednášek v loretě pokračuje tentokrát o nástropních malbách

S výsledky restaurátorských prací se mohou seznámit zájemci o regionální historii v úterý 16. října v ambitech Lorety v Rumburku. Akademická malířka RNDr. Milena Nečásková z Prahy bude vyprávět o úskalích restaurování cyklu 32 nástropních loretánských maleb. Přednášce doplněné o promítání diapozitivů, která se uskuteční v zasedací místnosti městské knihovny, bude předcházet prohlídka restaurovaných maleb přímo Dr. Nečáskovou. Sraz účastníků je v 17.00 hodin v rumburské Loretě.
Restaurování nástropních maleb v ambitech Lorety v Rumburku začalo v roce 2001 a uskutečnila ho restaurátorská umělecká společnost Brandl s.r.o. „Restaurátorské práce na cyklu maleb byly dokončeny v létě letošního roku výjevem »Přechod přes hory Judské«. Shodou okolností je to tentýž výjev, o kterém z historických materiálů víme, že potrápil při svém vzniku i samotného autora, akademického malíře Josefa Neumanna z Horního Jindřichova. Kvůli nesouhlasu dohlížejících úředníků musel malbu několikrát přemalovávat,“ uvedl páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí.
Kvůli nedostatečné údržbě loretánského areálu v poválečném období se z některých nástropních maleb dochovaly pouze fragmenty, které hrozily odpadnutím. Na restaurování maleb v ambitech lorety, které pocházejí z let 1899-1902, přispělo Ministerstvo kultury prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví, Česko-německý fond budoucnosti, Deutsches Zentrum für Handwerk und Denkmal-pflege, Propstei Hohanesberk a Fulda e.V. Restaurování nástropních maleb v rumburské Loretě pokračuje i v letošním roce, na řadu tentokrát přišly fresky v objektu Svatých schodů.
RNDr. Milena Nečásková absolvovala Akademii výtvarných umění a podílela se např. na restaurování monumentálního obrazu Posledního soudu na Zlaté bráně katedrály svatého Víta.
Jediným středověkým dílem dochovaným ve střední Evropě zhotoveným technikou mozaiky.

Tisk Tisk | E-mail E-mail