Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vzdělávací kurzy v Českém Švýcarsku mají své první absolventy

Prvním z kurzů s názvem Pracovník informačních středisek a cestovních kanceláří, který probíhal od letošního února do března, úspěšně prošlo 11 z 15 posluchačů. Tito absolventi díky tomu mohou najít lepší uplatnění v regionálních informačních střediscích.
Druhý kurz s názvem Pracovník regionální turistiky v chráněných územích, zaměřený na poskytování průvodcovských služeb v Národním parku České Švýcarsko, navštěvovalo také 15 frekventantů a závěrečné zkoušky složilo úspěšně jedenáct z nich. Posluchači absolvovali kromě teoretické výuky několik tématických exkurzí. Během dvou měsíců se naučili poznávat nejběžnější, ale i nejvzácnější živočichy i rostliny žijící v Českém Švýcarsku, do detailů připravit průvodcovskou trasu včetně minutáže, kilometrů a výkladových textů, základy první pomoci, ale i to, jakou vhodnou formou předávat informace turistům. Kromě toho se připravili pod vedením zkušeného lektora zvládat komunikaci v krizových situacích, seznámili se s historicky i turisticky zajímavými místy a objekty v regionu. Někteří z úspěšných absolventů již připravují trasy pro prázdninové období, kterých se bude moci účastnit široká veřejnost, a zároveň se pro ně otevírá možnost stát se certifikovanými průvodci v Národním parku České Švýcarsko.
A co připravuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko dále? Třetí z rekvalifikačních kurzů s názvem Euromanager v oblasti cestovního ruchu bude probíhat na podzim tohoto roku již v nově otevřeném vzdělávacím středisku Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí profesně působit v oblasti rozvoje cestovního ruchu, zejména jako projektoví manažeři. Frekventanti budou muset absolvovat 132 hodin včetně zkoušek, z toho 76 hodin teorie a 52 hodin praxe. Praxe bude probíhat v rámci výuky přípravou vlastního projektu a zároveň se posluchači seznámí na vybraném příkladu z praxe s celou dokumentací a náležitostmi projektu financovaného z fondů EU.
Tyto kurzy připravuje o.p.s. České Švýcarsko v rámci projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska financovaného z Evropské unie a iniciativy EQUAL.

skoleni

Školení budoucích průvodců v terénu. Foto: čš

Tisk Tisk | E-mail E-mail