Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Třídění odpadů má smysl

Město Rumburk má s tříděním odpadů již své zkušenosti. Problematikou třídění, kdy jednotlivé domácnosti začínaly třídit pouze „se zelenými pytli“, se zabývá od roku 2000. Přesto mi dovolte krátké připomenutí, jaké odpady z těch, které se v domácnostech hojně vyskytují, je možné třídit a postoupit tak dalšímu materiálovému využití – chcete-li moderního výrazu, tak tedy postoupit recyklačnímu procesu.

druh odpadu                                                           způsob sběru 
1. sběr. papír                                                           do zelených pytlů nebo nádob modré barvy
2. nápoj. karton (tzv. tetrapack)                             ve větším množství odděleně do zelených
pytlů, jinak společně se sběr. papírem
3. textil                                                                       pouze do zelených pytlů
4. směsný plast                                                      do zelených pytlů nebo nádob žluté barvy
5. lahvové sklo – bílé                                              do nádob bílé barvy
lahvové sklo – barevné                                      do nádob zelené barvy
6. drobné kovy                                                         pouze do zelených pytlů
7. polystyren                                                            pouze do zelených pytlů
8. přístrojové baterie                                              do určených sběr. nádob u prodejců baterií

Zelené pytle s tříděným odpadem se svážejí jednou za 14 dní vždy v pondělí lichého týdne. Využívejte pouze tohoto termínu, ačkoliv připadne na státní svátek, zamezíte tak povalování pytlů, příp. jejich zneužívání nejrůznějšími „nenechavci“ na ulici.
Naplněné nádoby s tříděným odpadem jsou po jejich naplnění vždy na výzvu prac. MěÚ vyváženy v závěru pracovního týdne.
Všechny výše uvedené odpady lze odložit samozřejmě i ve sběrném dvoře. Pracovní dobu Vám ochotně sdělí na TS Rumburk nebo na Odboru životního prostředí MěÚ.

Oddělený sběr skla!
Od října roku 2005 jsou jednotlivá stanoviště s kontejnery na tříděný odpad doplněna o „bílou“ nádobu.
Taková nádoba je výhradně určena pro bílé lahvové sklo.
Jelikož se k výrobě skla používají ryze přírodní suroviny, jako jsou sklářský písek, dolomit, vápenec, živec a soda, jedná se o produkt přírody. Skleněný obal tedy díky svému původu je jednoznačně ekologický a přátelský k životnímu prostředí. Současně hovoříme o obalu vratném, a i tak, předcházeje obecně vzniku odpadu, je dobré k němu přistupovat.
Nicméně hlavní vstupní surovinou pro výrobu nového lahvového skla mohou být a také jsou skleněné (recyklovatelné) střepy. Jejich podíl v novém skle může (v případě kvalitně předtříděné skloviny) dosahovat bezmála 100 %. Tedy, je-li vyrobené sklo, jako jsou bílé lahve, sklenice od zavařenin apod., bílé (chcete-li čiré), je žádoucí zachovat tuto jeho vlastnost a zbytečně ho nemísit se střepy barevnými. Již malé množství barevných střepů dokáže znehodnotit velký objem skla bílého.
Druhým a taktéž nezanedbatelným důvodem, proč se zabývat odděleným sběrem skla, je zajištění lepšího odbytu vytříděných skleněných střepů. Jinými slovy, barevných střepů, vlivem stále převažujícího jednodruhového (směsného) sběru skla, je všeobecně dost a import barevného skla do některých skláren v ČR ze sousední SRN také dělá své. Tedy, má-li být sklo do budoucna bez problémů v tuzemsku zpracovatelné, je nutné oddělený sběr neodkladně zajistit!
Dbejme, prosím, na nezbytnou kvalitu třídění skla. V kontejnerech určených pro sběr skla nesmí skončit sklo s drátěným výpletem, bezpečnostní autoskla, zrcadla, obrazovky, porcelán, keramika. Pozor, mnozí si často pletou keramiku a porcelán se sklem. Sklo je vždy průsvitné!
Při pečlivém dodržování těchto jednoduchých zásad si můžeme být jisti, že pomáháme našemu společnému životnímu prostředí (sklo se totiž chová jako nekonečně dlouho recyklovatelná surovina), a v neposlední řadě se spolupodílíme na značných energetických úsporách, které při recyklaci skla vznikají.
Věnujme tedy nezbytnou pozornost oddělenému sběru skla, tzn. barevné sklo patří do kontejneru zeleného, do bílého patří pouze sklo bílé.

Tisk Tisk | E-mail E-mail