Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ani nepřízeň počasí neodradila turisty od letošní »stopy«

Turistický pochod Severní stopou má dnes již tolik příznivců, že ani nepříznivé počasí a mohutné lijáky, které doprovázely letošní ročník, nezadržely turisty v teple jejich domovů a od výletu je neodradily.
Naopak. Co do počtu účastníků byl letošní 31. ročník »stopy« třetí nejúspěšnější za celou dobu své existence.
Startem prošlo celkem 1428 turistů, a i když někteří z nich kvůli špatnému počasí výlet předčasně ukončili, samotnou »stopu« to nijak neohrozilo.
Nejmasovější a nejoblíbenější mezinárodní turistický pochod v Severních Čechách pořádal v sobotu 12. května Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s městem Dolní Poustevna a německými turisty ze Sebnitz.
Nabídka tras byla velmi široká, a to od 3kilometrové, která byla vyhrazena zdravotně postiženým, až po 35kilometrovou trasu, na kterou si trouflo 44 turistů, z toho 15 Čechů a 29 Němců.
Novinkou letošní »stopy« byla krátká, 13kilometrová trasa, kterou mohli turisté absolvovat nejkratší cestu Sebnitzským lesem přes Taufstein (Křticí kámen) a přes mimořádně otevřený hraniční přechod na Tanečnici.
Velmi hezká byla i šestnáctikilometrová trasa, která vedla přes kopec Kai-serberg nad lyžařskými sjezdovkami, odkud je opravdu netradiční pohled na Dolní Poustevnu.
Největší turistickou atrakcí letošní »stopy« byla návštěva skalních hrádků Arnstein a Kleinstein. Tuto náročnou, 35 km dlouhou trasu absolvovalo celkem 44 turistů.
Rozhlednu Tanečnici navštívilo 823 pěších turistů a 46 cyklistů. Téměř všichni účastníci mohli navštívit kostelík ve Vilémově a poslechnout si zde hru na varhany. Barevné vyobrazení tohoto kostelíka se stalo námětem pro pamětní list pochodu.
Pro letošní »stopu« bylo využito celkem pěti hraničních přechodů. Hlavního přechodu do Sebnitz, dvou stálých hraničních stezek a dvou mimořádných, jednorázově otevřených hraničních přechodů.
A jako obvykle, i tentokrát bylo v cíli pochodu na Čtverci velmi rušno. Pro dobrou náladu znaveným turistům a téměř stovce pořadatelů vyhrávala nejdříve studentská skupina Big-Band z německého Elwangenu, kterou vystřídala bluegrassová skupina Wyrton z Prahy společně s country skupinou Srdíčko z Ústí nad Labem. A nehrálo se jen k poslechu, ale i k tanci. K uspokojení hladovců byly připraveny párky z udírny, čepované pivo, limonády a sladkosti.
Každý účastník, který zdárně došel do cíle, obdržel na památku barevný pamětní list a suvenýr z keramiky.
Zvláštní odměnu od Poštovní spořitelny obdrželi tři nejmladší a tři nejstarší účastníci. Ti byli navíc obdarováni keramickým hrnkem se suvenýrem letošní »stopy«.
V cíli byla připravena výstava mapující historii pochodu Severní stopou, ale díky deštivému počasí nemohly být vystaveny fotografie z minulých ročníků »stopy«. Naštěstí organizátoři pochodu pozvali na Čtverec VE.I.CE (Venkovské Informační Centrum), které přivezlo značné množství digitálních fotografií a videí z této akce, takže nakonec bylo na co vzpomínat.
A nezapomnělo se ani na malý bonus, a to stánek Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), kde si každý mohl nechat změřit tlak a tělesné tuky. Pojištěnci OZP dostali na posilněnou balení vitaminů.
Turisté nakonec mohli odcestovat ze »stopy« opět historickým motoráčkem, jehož zařazení mělo nesporně kladný přínos pro úspěšnost celé akce.
Pochvalu si zaslouží všichni pořadatelé, kteří letošní »stopu« zajišťovali.
Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně a všem spolupracujícím organizacím (turisté ze Sebnitz, základní škola, myslivci, církev) a všem sponzorům. Tato akce byla podpořena z iniciativy Interreg IIIA (projekt v rámci fondů EU).
Informace a fotky z letošního a minulých ročníků Severní stopy naleznete na www.severnistopou.cz.

leksa00

Nejstarší účastník pochodu Severní stopou Jan Bednář (vpravo) s hlavním pořadatelem Ing. Jaroslavem Leksou. Foto: archiv

Zajímavosti
-Letošní »stopa« byla i přes deštivé počasí 3. nejúspěšnější v historii.

30. ročník, 2006, 1917 účastníků
29. ročník, 2005, 1546 účastníků
31. ročník, 2007, 1428 účastníků

Nejúspěšnější trasy letošní »stopy«
7 km, 315 účastníků
13 km, 248 účastníků

Letošní »stopy« se zúčastnilo z celkového počtu
1428 účastníků 211 turistů z Německa a 15 z Polska.
Cyklistů bylo celkem 57. Dětí se zúčastnilo 389.

O zdárný průběh pochodu se staralo více než 100 pořadatelů
(30 dětí na kontrolách a hrách, 70 dospělých na startu, na trasách a v cíli).

Nejmladší účastníci
1. Anička Bálková, nar. 20. 3. 2007, Velký Šenov, trasa 5 km
2. Adélka Poštová, nar. 12. 2. 2007, Šluknov, trasa 5 km
3. Petr Procházka, nar. 13. 1. 2007, Semtěš u Čáslavi, trasa 7 km

Nejstarší účastníci
1. Jan Bednář, nar. 2. 5. 1921, Dolní Poustevna, trasa 7 km
2. Věra Hanušová, nar. 26. 1. 1923, Praha, trasa 5 km
3. Jindřich Prokopius, nar. 30. 12. 1924, Litoměřice, trasa 7 km

Tisk Tisk | E-mail E-mail