Cena zdraví a bezpečného životního prostředí za rok 2006 udělena i Českému Švýcarsku o.p.s.

Tištěné noviny 09/2007 | 10. 5. 2007 | Zprávy a publicistika

Ve středu 18. dubna přebrali zástupci obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko z rukou tajemnice Národního klimatického programu ČR Taťány Míkové v 16. ročníku soutěže „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2006“ prestižní ocenění za přínos ve „Vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje“.
Cílem této soutěže, kterou vyhlašuje Business Leaders Forum, je ovlivnit ekologické myšlení firem, organizací a dalších institucí. Ocenění, které předávali ministr Martin Bursík a doktor-ka Taťána Míková, je příležitostí pro ty společnosti, které v daném roce uskutečnily projekt vedoucí k výraznému zlepšení životního prostředí, bezpečnosti práce a zdraví zaměstnanců a obyvatel v místě působení.
Nezávislá komise ocenila projekt společnosti České Švýcarsko za působení na přístupy a myšlení jednotlivců a firem směrem k udržitelnému rozvoji.
„Ochrana přírodních a kulturních hodnot v rámci podpory šetrného cestovního ruchu, navíc v kontextu přeshraniční spolupráce, jsou jednoznačné přínosy aktivit obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko,“ sdělil Vladimír Machek, Unipetrol Trade a.s. a člen poroty. „České Švýcarsko můžeme úspěšně svými aktivitami rozvíjet jen tehdy, pokud dokážeme současně ochránit a vnímat jeho přírodní a kulturní hodnoty, ať už to je jedinečná příroda národního parku nebo lidová architektura podstávkových domů. Ocenění od Business Leaders Forum je pro nás povzbuzením, abychom i nadále s našimi partnery na saské straně mířili tímto udržitelným směrem,“ sdělil po převzetí ceny Radim Burkoň, vedoucí vzdělávání a regionálního rozvoje Českého Švýcarska o. p. s.
Celou tiskovou zprávu Business Leaders Forum, včetně seznamu zúčastněných institucí a výsledků, najdete na http://www.blf.cz/press/tz_ceny.doc.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2007/05/10/cena-zdravi-a-bezpecneho-zivotniho-prostredi-za-rok-2006-udelena-i-ceskemu-svycarsku-o-p-s/