Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ministerstvo rozhodlo: Máte pravdu, nic platit nemusíte!

Článek deníku MF Dnes odstartoval v březnu celou sérii spekulací o finančních problémech města Rumburku. Skandální zpráva, že Rumburk bude muset zaplatit téměř šestadvacet milionů korun, znepokojovala nejen radnici, ale i celou rumburskou veřejnost. Vše odstartovalo rozhodnutí Finančního úřadu v Děčíně, který na základě kontroly investiční dotace na průmyslovou zónu Rumburk požadoval vrácení částky 12,886 milionu korun a stejnou částku jako penále za porušení rozpočtové kázně.
Toto rozhodnutí odmítal místostarosta města Darek Šváb, který vidí chybu v nejednotném postupu a metodice vyúčtování dotací mezi ministerstvem fi-nancí a ostatními ministerstvy: „Město Rumburk obdrželo na vybudování infrastruktury průmyslové zóny dotaci ve výši 12,886 milionu Kč od ministerstva průmyslu a obchodu. K příslušnému rozhodnutí jsme poskytli ministerstvu správné podkladové údaje, ale není naší vinou, že tyto byly ministerskými úředníky omylem načteny do jiných položek rozhodnutí. Přestože jsme je na to včas upozornili, bylo ze strany ministerstva konstatováno, že se jedná pouze o formální záležitost, která nemá na nic vliv a navíc, že ministerstvo náš postup akceptuje, protože je v souladu s podmínkami dotačního programu.“
Zcela jiného názoru však byli pracovníci finančního úřadu, který má pro vyúčtování dotací zcela jinou metodiku než to ministerstvo, které je správcem dotačního programu. Podle této metodiky Rumburk pochybil a formálně tak porušil podmínky dotačního programu. Z tohoto důvodu vyměřil FÚ Rumburku vratku a penále na dotace, což dohromady činilo téměř 26 milionů korun.
Město se proti tomuto rozhodnutí odvolalo, podalo žádost o posečkání a rovněž žádost o prominutí. Jako první byla kladně vyřízena žádost města o posečkání, což už samo o sobě nasvědčovalo, jaký bude další průběh.
Dne 28. března město obdrželo rozhodnutí ministerstva financí k žádosti o prominutí, ve kterém se městu v plném rozsahu vyhovuje a promíjí se oba dva výměry finančního úřadu. To, že ministerstvo financí nevyhovělo žádosti města bezdůvodně, je asi z kontextu celé věci zřejmé. Ministerské rozhodnutí podepsal osobně ministr financí Ing. Miroslav Kalousek.
Rumburští mají s podobnými případy již své zkušenosti. Není to poprvé, kdy městu hrozilo, že bude muset dotaci vracet a ještě platit penále, ale pokaždé město tento problém řešilo úspěšně a svůj postup plně obhájilo.

Tisk Tisk | E-mail E-mail