Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Křečany se inspirují v předválečné době

Zvláštností některých severočeských obcí je absence centrálního náměstí, místa uprostřed obce obklopeného vý-stavnými domy, obchody a restaurace-mi, ozdobené parkovou zelení, lavičkami, kašnou nebo pomníkem. Takovéto náměstí, kde začíná i končí kulturní, společenský a obchodní život, nenajdete například v Mikulášovicích, Vilémově, Lobendavě, Doubici, Dolní Poustevně, dokonce ani ve Varnsdorfu. A nenajdete ho ani ve Starých Křečanech.
To chce nyní změnit starokřečanský starosta Martin Mänzel. „Nebude to sice tento rok, ale přesto bychom chtěli co nejdříve částečně přebudovat prostor mezi radnicí, kostelem a polyfunkčním domem na hlavní náměstí obce a chtěli bychom ho uvést do jeho původní podoby z doby před první světovou válkou,“ vysvětluje starosta.
To, co je dnes nazýváno náměstím, je jen ohromná vyasfaltovaná plocha, která slouží jako obrovská zastávka autobusů a částečně jako parkoviště. Podle plánů Martina Mänzela by změny na náměstí měly být zásadní. „V předválečné době fungovalo náměstí jako klidová a odpočinková zóna se dvěma kašnami, se záhony květin, lavičkami a upravenými cestami. My se chceme inspirovat našimi předky a upravit dnešní plochu před obecním úřadem podobným způsobem, ovšem s ohledem na provoz na místní komunikaci a na zastávku autobusů,“ dodává.
Nové náměstí by si obec zcela jistě zasloužila i s ohledem na nově rekonstruovaný polyfunkční dům v centru obce a na připravovanou opravu fasády a střechy kostela, který stojí nedaleko.
Vybudování nového náměstí bude obec muset hradit ze sdružených prostředků, především z dotací a částečně z vlastního rozpočtu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail