Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rybaření není vždy jen zábava, ale také práce

Celoroční činnost zrekapitulovali členové ZO ČRS Krásná Lípa na své výroční schůzi. Místní organizace má v současné době 102 členů, z toho 19 žáků do 15 let a čtyři ženy.
Že rybaření není jen posedávání u rybníka potvrzuje i počet odpracovaných brigádnických hodin – celkem je to 1.469,5 hodiny. Pracovalo se na opravách hrází, čištění přítoků, údržbě zařízení, krmení, vysazování a lovení násad, prováděla se ostraha revíru. Velký kus práce byl rybáři odveden i při čištění Křinice.
Pro letošní rok jsou plánovány další činnosti, např. údržba břehových porostů, oprava regulačního zařízení u rybníku Klabeček apod.
V rámci místní organizace pracuje i rybářská stráž, která má v současné době osm členů.
Na dobré úrovni je i spolupráce s krásnolipskou radnicí. Krásnolipští rybáři hospodaří na vodních nádržích, které jsou zpravidla ve vlastnictví města.
Městu se ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce podařilo odbahnit a opravit bře-hy dvou menších rybníků ve Vlčí Hoře. Byl také vybudován nový nátok i odtok z rybníčku u náměstí. Řeší se i možnost získání bývalého koupaliště ve Vlčí Hoře do vlastnictví města. Významnou měrou radnice přispěla i ke zlepšení kvality vody v Křinici. Do provozu byla uvedena nově vybudovaná čistírna odpadních vod v Krásném Buku a město podpořilo individuální napojení občanů na novou kanalizační síť dotací v celkové výši 737 tisíc korun. Této možnosti využilo celkem 68 vlastníků přiléhajících objektů.
Ve spolupráci s městem Krásná Lípa proběhne na jaře tohoto roku odbahnění rybníku Horák 2. Připravuje se odbahnění a oprava výpustného zařízení rybníku v areálu sídliště. Plánována je také oprava výpusti u rybníka Smutník pod městskou skládkou.
Z větších investičních záměrů je aktuálně připravena i projektová dokumentace na rekonstrukci Kyjovské přehrady a rybníku Šiml v Kyjově tak, aby mohlo být v průběhu roku zažádáno o dotaci na realizaci.
Rybaření není však jen práce, ale i zábava. O tom hovoří statistika loňských úlovků. Členům místní organizace se ve vlastním revíru podařilo ulovit např. 783 kusů kapra (tj. téměř 1,5 tuny této ryby), 15 ks štiky, 47 ks amura, 85 ks lína. Kuriozitou jsou i dvě ulovené hlavatky. Alespoň dle úlovkových listů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail