Jarní výstava výtvarných prací rumburské Základní školy Pastelka „Na Kopečku“

Tištěné noviny 07/2007 | 10. 4. 2007 | Kultura

Občanské sdružení Dokořán Rumburk ve spolupráci s Farním sborem Česko-bratrské církve evangelické zve srdečně širokou veřejnost na vernisáž Jarní výstavy výtvarných prací rumburské Základní školy Pastelka, která se uskuteční na bílou sobotu dne 7. 4. 2007 v 16.00 hodin v prostorách Kulturního a komunitního centra Na Kopečku (historický přístavek evangelického kostela v Rumburku, Krásnolipská ulice).
Výstava představuje pokračování dobré spolupráce, kterou naše občanské sdružení a farní sbor navázaly na sklonku minulého roku se školou Pastelka a jejímž výsledkem byla již v prosinci otevřená první výstava s adventní a vánoční tématikou.
Výstava bude k vidění do konce dubna od pondělí do pátku od 9.00 do 15.30 hod., v sobotu a v neděli po telefonické domluvě. Případné zájemce o zhlédnutí výstavy prosíme, aby v případě nepřístupnosti objektu kontaktovali nedalekou evangelickou faru, Krásnolipská 540/22 (o 50 m níže pod kostelem na téže straně ulice), tel. 412 334 468.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2007/04/10/jarni-vystava-vytvarnych-praci-rumburske-zakladni-skoly-pastelka-%e2%80%9ena-kopecku%e2%80%9c/