Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poslanec Evropského parlamentu si prohlédl Krásnou Lípu

Ve středu 21. února navštívil Krásnou Lípu poslanec Evropského parlamentu Ing. Jaromír Kohlíček, Csc. Po krátkém přivítání na radnici se jeho zájem soustředil především na probíhající investiční činnost města financovanou převážně z evropských fondů.
Navštívil nejprve stavbu Domu Českého Švýcarska (infocentrum), kde jej s budoucím využitím seznámil Mgr. Marek Mráz, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, která bude dům po dokončení provozovat. V ještě syrové stavbě zněla slova o poetických zákoutích budoucí návštěvnické expozice trochu nepatřičně, ale již za pár měsíců se stanou realitou.
Ing. Kohlíček ocenil i provázanost bu-doucích aktivit s těmi stávajícími, např. v oblasti výchovy a vzdělávání, kde se naváže i na právě probíhající vzdělávací programy Komunitního centra Českého Švýcarska.
Dalším bodem programu byla prohlídka dokončovaného Centra služeb. Zrekonstruované prostory bývalé továrny s množstvím zachovaných původních stylových prvků, účelně a vysoce esteticky řešené interiéry, kvalitní provedení prací a celkové zaměření nabízených služeb – to vše zanechalo u našeho hosta velmi pozitivní dojem. Na závěr návštěvy došlo i na diskusi o aktuálních obecních bolístkách – nedostatek financí na aktivní politiku zaměstnanosti, dopravní obslužnost, reálně klesající příjmy obecních rozpočtů a vysoká nezaměstnanost.

kohlicek

Tajemník MěÚ Krásná Lípa Jan Kolář (vlevo) doprovázel europoslance Kohlíčka a jeho asistentku Danu Hrábkovou při jejich návštěvě města. Foto: kl

Tisk Tisk | E-mail E-mail